Uppdatering: Årsmötet 2020 hålls ENDAST digitalt!

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten leder till att Flygande Veteraners årsmöte bara kan genomföras Digitalt.

Flygande Veteraners styrelse har liksom de flesta andra tagit del av Folkhälsomyndighetens lokala rekommendationer för Stockholmsområdet gällande Covid-19. Dessa rekommendationer avråder bland annat från att vistas i inomhusmiljöer med andra än närstående samt att delta i fysiska möten.

Flygande Veteraners styrelse har givetvis beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och kommer att genomföra stämman som planerat den 12 nov, men då enbart digitalt. Styrelsen har beslutat detta då risken är uppenbar att situationen med Covid-19 med största sannolikhet inte kommer att se bättre ut förrän tidigast nästa sommar. Styrelsen har bedömt att det inte är rimligt att skjuta Årsmötet med val av ny styrelse framför oss ytterligare utan det rimliga är att låta den nya styrelsen tillträda och hantera de utmaningar och möjligheter
som föreligger.

Sista anmälningsdag för att delta i årsmötet var den 2 november. De medlemmar som anmält sig att delta i det fysiska mötet kommer att informeras personligen per mail eller telefon om denna förändring och erbjuds givetvis att deltaga i det digitala mötet istället.

Vad krävs för att delta digitalt?
För att delta i mötet, yttra sig och rösta krävs att man har tillgång till två enheter med internet, det kan vara dator, läsplatta eller en smart telefon. På den ena enheten, datorn eller läsplattan, ska videokonferensverktyget Zoom användas. Här kan ni följa mötet, se presentationer och göra eventuella inlägg. På den andra enheten, datorn, läsplattan eller den smarta telefonen, används mötesverktyget Suffra till att registrera närvaro, att anmäla sig till talarlistan samt att rösta.

Uppgifter nödvändiga för att delta digitalt samt ytterligare information om genomförandet sändes per e-post till dem som anmält digitalt deltagande senast den 6 november.

Finns det frågor om genomförandet, digitalt deltagandet eller tekniken för årsmötet, ring eller skicka E-post till Karl-Axel Waplan, tel: 070 510 42 39, E-post: karl-axel.waplan@flygandeveteraner.se

Frågor: Har ni frågor avseende årsmötet skicka ett meddelande till
arsmotet@flygandeveteraner.se eller ring 08-29 50 33.

Handlingar till mötet:

Foto: Gunnar Åkerberg