Påminnelse: Kallelse till Årsmöte

Glöm inte föreningens Flygande Veteraners årsmöte den 12 november kl 18.30.

Sista dagen för anmälan, den 2 november börjar närmar sig. Läs nedan hur man anmäler sig. För att så många som möjligt ska kunna deltaga har vi ju valt att erbjuda två möjligheter, antingen ett digitalt eller ett fysiskt möte, Waldenströmssalen i Immanuelskyrkan, Kungsstensgatan 17, Stockholm. Mötet i Immanuelskyrkan genomförs med corona-anpassat avstånd mellan deltagarna. För att underlätta för dem som kommer med bil till mötet har vi reserverat ett antal garageplatser. Det är på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8. Stockholm. Hotellet ligger vägg i
vägg med Immanuelskyrkan som ligger runt hörnet på Kungstensgatan.

Mycket välkomna till Immanuelskyrkan eller på nätet!

Styrelsen Flygande Veteraner
Anmälan sker enligt följande: E-post till arsmotet@flygandeveteraner.se

Brev till Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 41, 168 67 Bromma, tel till 08-29 50 33, lämna besked på telefonsvararen.

Den som önskar delta på plats anger:
Fullständigt namn
Medlemsnummer
E-post adress, saknas e-postadress, meddela detta! Meddela om surfplatta, dator eller smarttelefon inte medtages, se vidare på länken nedan.

Den som önskar delta digitalt anger:
Fullständigt namn
Medlemsnummer
E-postadress

Klicka här för att ta del av kallelse med information om mötet.

Foto: Maria Andersson