Daisys långa historia, år för år!

1943 Daisy tillverkas

Daisy tillverkades i Douglas Aircraft Companys fabriker i Long Beach i södra Los Angeles, Kalifornien med tillverkningsnummer (c/n) 13883, som en C-47 A-60-DL Skytrain, en militär version av DC-3 med stor lastdörr, förstärkt golv och större bränsletankar.

Hon levererades till US Army Air Forces den 5 oktober 1943 och fick USAAF s/n 43-30732. På stjärtfenan målades siffrorna 330732.

C-47:or som tillverkas vid Douglas fabrik i Santa Monica. Bild ur Santa Monica Public Librarys arkiv.

1943 – 1945 – Andra världskriget

Daisy tillverkades mitt under Andra världskriget och levererades direkt till US Army Air Forces i oktober 1943 och baserades i Oran i Algeriet. Där transporterade hon trupper, gods och förnödenheter. 1944 ombaserades hon till England som förberedelse för de allierades invasion av tyskockuperade Europa.

Enligt flera samstämmiga uppgifter deltog Daisy under Dagen D den 6 juni 1944. Mer info på denna länk.

Ett par C-47A Skytrains flyger över Frankrike 1944.

1945 Ombyggd till civil DC-3

Då kriget var slut återvände Daisy till USA den 23 september 1945 och överfördes till Reconstruction Finance Corporation (RFC), en organisation inom den amerikanska statsförvaltningen som sålde ut militärt krigsöverskottsmaterial. Under 1946 konverterades hon från en militär C-47 till en civil DC-3C av Canada Air Ltd. I konverteringen ingick att de stora lastdörrarna ersattes med en vanlig passagerardörr samt att kabinen ljudisolerades och fick bekvämare stolar.

Ett par C-47A Skytrains flyger över Frankrike 1944.

1946 – 1957 Det Norske Luftselskap och SAS

Daisy såldes efter konverteringen till Det Norske Luftfartselskap (DNL). I Norge fick hon civilt registreringsnummer LN-IAF och namnet Nordfugl. Under 1948 bildade DNL, Det Danske Luftfartselskab (DDL) och svenska AB Aerotransport (ABA) det gemensamma Nordiska flygbolaget Scandinavian Airlines System, (SAS). Nordfugl målades nu om i SAS’ klassiska “drakmålning” och namnet Fridtjof Viking. Daisy blev därmed ett av SAS första flygplan.

SAS “Fridtjof Viking” LN-IAF i Stuttgart. Foto: SAS.

1957 – 1960 Linjeflyg

1957 såldes Daisy till ABA för bruk i Linjeflyg och fick svenskt registrering SE-CFP den 13 augusti samma år, varefter hon sattes in i Linjeflygs trafik. 1960 drabbades bolaget av ekonomiska svårigheter och sålde därför två av sina DC-3:or, SE-CFP och hennes syster SE-CFR till svenska Flygvapnet.

SE-CFP i Linjeflygs färger någon gång mellan 1957 och 1960.

1960 – 1982 Flygvapnet

I Flygvapnet hade DC-3 typbeteckningen Tp 79. Daisys flygvapennummer blev 79006. Efter att först ha återfått militära lastdörrar hos Svenska Flygverkstäderna på Bulltofta blev hon först baserad på F 7 Såtenäs och därefter på F 3 Malmslätt, som då blivit ett detachement till F 13 i Norrköping. Under sin tid i Flygvapnet hyrdes hon bland annat ut till Röda Korset för humanitära insatser i Etiopien. Under tre månader där transporterade hon 325 ton förnödenheter och 826 passagerare!

Daisy som Tp 79 i flygvapnet med nummer 79006, fotograferad på F 18 Tullinge vintern-våren 1974-75. Foto: Christer Sidelöv.

1982 – Flygande Veteraner

Mellan 1982 och 1984 fasade Flygvapnet ut sina sista Tp 79:or. 79006 såldes 1982 till två privatpersoner, Ingemar Wärme och Jimmie Berglund för 80 000 kronor. Dessa två grundade en stiftelse, Flygande Veteraner och sålde planet till stiftelsen 1983. De bildade även föreningen Flygande Veteraner samma år, för planets tekniska och ekonomiska förvaltning. Under tiden hade stiftelsens grundare tillsammans med frivilliga krafter genomfört en omfattande teknisk översyn och återställande till civilt skick av flygplanet. Den 26 juni 1984 återfick hon samma civila registrering som hon haft under sin tid i Linjeflyg, SE-CFP.

Hon döps till Daisy och premiärturen som privatägt veteranflygplan äger rum i juni 1984.

Planet bar fortfarande flygvapnets målning då föreningen gjorde de första flygningarna i egen regi och var inte heller ännu döpt till “Daisy”. Foto: Christer Sidelöv.
“Daisy” i Flygande Veteraners egna kortvariga målning 1985. Foto: Johan Ljungdahl.

1986 I SAS klassiska “drakmålning” igen

I samband med SAS’ 40-årsjubileum 1986 återfick planet den drakdekor hon burit under sin tid i SAS 1948-1957 med namnet Fridtjof Viking målat på nosen. Detta var från början avsett att vara en temporär målning, men efter att SAS då beslutade att stå kvar som föreningens sponsor har flygplanet fått behålla sitt utseende. Detta även efter att SAS upphört med sin sponsring. För oss i Flygande Veteraner är hon dock alltid Daisy!

Foto: Gunnar Åkerberg

Källor: Flygande Veteraner, Wikipedia, Christer Sidelöv.