Bli Fadder

Kostnaden för att hålla Daisy flygande ökar ständigt. Bara parkering och varm hangarplats i Västerås för Daisy och mekanikerna under vintermånaderna kostar årligen flera hundra tusen. Vår tidigare stora sponsor har inte längre möjlighet att bidra som tidigare, så nu står våra förhoppningar till föreningens medlemmar, företag och andra intresserade.

Föreningen behöver öka sina intäkter för att kunna säkra fortsatt verksamhet och hålla Daisy flygande. För att skaffa nödvändiga medel till flygplanets drift och underhåll erbjuder vi en unik möjlighet för medlemmar och andra intresserade att vara med och finansiera olika delar av flygplanet.

Föreningen har en fadderverksamhet, där medlemmar och andra intresserade för en viss summa kan bli fadder för en del av Daisy under ett år. Det kan vara en motor, ett landningsställ eller varför inte en passagerarstol? Här har du en unik chans att göra något extra för Daisy och föreningen! Det är ju dessutom en perfekt present till någon flygintresserad i familjen eller en vän.

De som på detta sätt bidrar får ett diplom, sitt namn noterat på särskild plats i flygplanet och i en lista här på hemsidan så länge fadderskapet varar. Man kommer också att få sitt namn publicerat i föreningens tidning. Du får dessutom känna tillfredsställelsen av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Se i listan vilka olika delar som du kan bli fadder för och priset för detta. Om du vill bli fadder så anmäler du dig genom att anmäla ditt intresse på via detta anmälningsforumulär. Vi skickar sedan en bekräftelse med e-post till dig med information om hur du betalar.

Tack på förhand! Daisy och Flygande Veteraner ser fram emot att få dig som fadder!