Stöd oss

Hjälp till att hålla DC-3 Daisy flygande – ge ett bidrag till Hangarfonden med kort eller Swish!

Föreningen behöver öka sina intäkter för att kunna säkra fortsatt verksamhet och hålla Daisy flygande. Alla funktionärer i föreningen, piloter, tekniker, kabinpersonal, administratörer med flera arbetar ideellt, helt utan ersättning, på sin fritid.

För att skaffa nödvändiga medel till flygplanets drift och underhåll erbjuder vi dig en unik möjlighet att hjälpa till! Alla gåvor, stora som små är betydelsefulla! Du får dessutom känna tillfredsställelsen inombords av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Det är viktigt att spara i ladorna! Att ha fyllda lador innebär att man är bättre rustad när oväntade händelser inträffar. Flygande Veteraners “lada” är Hangarfonden och den har räddat oss flera gånger, då tekniska problem har uppstått. Hjälp oss att se till att Hangarfonden inte sinar och att Daisy kan fortsätta flyga!

Tack för att du stödjer Flygande Veteraner och DC-3 Daisy!