Prislista fadderobjekt

Om du vill bli fadder så anmäler du dig genom att anmäla ditt intresse på via detta anmälningsforumulär. Vi skickar sedan en bekräftelse med e-post till dig med information om hur du betalar.

Fadderobjekt  Pris för 1 år Pris för 3 år Pris för 5 år
1 – Vänster motor 10 000 kr 25 000 kr 40 000 kr
2 – Höger motor 10 000 kr 25 000 kr 40 000 kr
3 – Vänster propeller 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
4 – Höger propeller 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
5 – Vänster nacelle 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
6 – Höger nacelle 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
7 – Vänster vinge 6 000 kr 15 000 kr 24 000 kr
8 – Höger vinge 6 000 kr 15 000 kr 24 000 kr
9 – Vänster skevroder 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
10 – Höger skevroder 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
11 – Skevrodertrim 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
12 – Stabilisator 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
13 – Fena 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
14 – Sidroder 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
15 – Sidrodertrim 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
16 – Vänster höjdroder 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
17 – Höger höjdroder 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
18 – Höjdrodertrim 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
19 – Klaff 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
20 – Vänster huvudställ 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
21 – Höger huvudställ 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
22 – Vänster huvudhjul 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
23 – Höger huvudhjul 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
24 – Sporrhjul 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
25 – Vänster motorkåpa #1 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
26 – Vänster motorkåpa #2 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
27 – Vänster motorkåpa #3 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
28 – Höger motorkåpa #1 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
29 – Höger motorkåpa #2 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
30 – Höger motorkåpa #3 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
31 – Vänster batteri 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
32 – Höger batteri 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
33 – Motorbrandsläckare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
34 – Handbrandsläckare – halon 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
35 – Handbrandsläckare – vatten 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
36 – Vänster startmotor 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
37 – Höger startmotor 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
38 – Vänster generator 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
39 – Höger generator 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
40 – Vänster magnet – vänster motor 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
41 – Vänster magnet – höger motor 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
42 – Höger magnet – vänster motor 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
43 – Höger magnet – höger motor 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
44 – Vänster hydraulpump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
45 – Höger hydraulpump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
46 – Vänster vakuumpump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
47 – Höger vakuumpump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
48 – Vänster bränslepump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
49 – Höger bränslepump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
50 – Vänster bränslepump – eldriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
51 – Höger bränslepump – eldriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
52 – Vänster oljekylare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
53 – Höger oljekylare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
54 – Tändstift (28 st) – vänster motor 700 kr 1 750 kr 2 800 kr
55 – Tändstift (28 st) – höger motor 700 kr 1 750 kr 2 800 kr
56 – Huvudbränsletank – vänster sida 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
57 – Huvudbränsletank – höger sida 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
58 – Tilläggsbränsletank – vänster sida 1 500 kr 3 750 kr 6 000 kr
59 – Tilläggsbränsletank – höger sida 1 500 kr 3 750 kr 6 000 kr
60 – Landningsstrålkastare 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
61 – Navigationsljus 600 kr 1 500 kr 2 400 kr
62 – Antikollisionsljus 400 kr 1 000 kr 1 600 kr
63 – Pitotrör #1 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
64 – Pitotrör #2 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
65 – Stege till ingångsdörr 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
66 – Passagerardörr 1 200 kr 3 000 kr 4 800 kr
67 – Lastdörr 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
68 – Fraktdörr 400 kr 1 000 kr 1 600 kr
69 – Taklucka 400 kr 1 000 kr 1 600 kr
70 – Vänster pilotstol 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
71 – Höger pilotstol 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
72 – Färdmekanikerstol 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
73 – Navigatörsstol 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
74 – Vänster ratt 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
75 – Höger ratt 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
76 – Vänster ADI (horisontgyro) – G5 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
77 – Höger ADI (horisontgyro) – G5 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
78 – Vänster HSI (kursgyro) – G5 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
79 – Höger HSI (kursgyro) – G5 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
80 – Vänster fartmätare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
81 – Höger fartmätare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
82 – Vänster höjdmätare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
83 – Höger höjdmätare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
84 – Flygplansur 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
85 – Nödsändare (ELT) 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
86 – Ljudregistrator (CVR) 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
87 – NAV/COM – Garmin GTN 650 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
88 – NAV/COM – Garmin GNC 255 1 500 kr 3 750 kr 6 000 kr
89 – Audio panel – GARMIN KMA 345 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
90 – Transponder #1 – Garmin GTX 330D 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
91 – Transponder #2 – Garmin GTX 330D 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
92 – Magnetometer #1 – Garmin GMU 11 400 kr 1 000 kr 1 600 kr
93 – Magnetometer #2 – Garmin GMU 11 400 kr 1 000 kr 1 600 kr
94 – Nödkompass 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
95 – Handhydraulpump 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
96 – Landställsreglage 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
97 – Klaffreglage 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
98 – Vänster bränsleväljare 300 kr 750 kr 1 200 kr
99 – Höger bränsleväljare 300 kr 750 kr 1 200 kr
100 – Bränslemätare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
101 – Vänster vindruta 1 200 kr 3 000 kr 4 800 kr
102 – Höger vindruta 1 200 kr 3 000 kr 4 800 kr
103 – Vänster sidoruta 600 kr 1 500 kr 2 400 kr
104 – Höger sidoruta 600 kr 1 500 kr 2 400 kr
105 – Fönster – vänster sida #1 300 kr 750 kr 1 200 kr
106 – Fönster – vänster sida #2 300 kr 750 kr 1 200 kr
107 – Fönster – vänster sida #3 300 kr 750 kr 1 200 kr
108 – Fönster – vänster sida #4 300 kr 750 kr 1 200 kr
109 – Fönster – vänster sida #5 300 kr 750 kr 1 200 kr
110 – Fönster – vänster sida #6 300 kr 750 kr 1 200 kr
111 – Fönster – vänster sida #7 300 kr 750 kr 1 200 kr
112 – Fönster – höger sida #1 300 kr 750 kr 1 200 kr
113 – Fönster – höger sida #2 300 kr 750 kr 1 200 kr
114 – Fönster – höger sida #3 300 kr 750 kr 1 200 kr
115 – Fönster – höger sida #4 300 kr 750 kr 1 200 kr
116 – Fönster – höger sida #5 300 kr 750 kr 1 200 kr
117 – Fönster – höger sida #6 300 kr 750 kr 1 200 kr
118 – Fönster – höger sida #7 300 kr 750 kr 1 200 kr
119 – Passagerarstol 1A 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
120 – Passagerarstol 1B 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
121 – Passagerarstol 1C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
122 – Passagerarstol 1D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
123 – Passagerarstol 2A 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
124 – Passagerarstol 2B 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
125 – Passagerarstol 2C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
126 – Passagerarstol 2D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
127 – Passagerarstol 3A 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
128 – Passagerarstol 3B 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
129 – Passagerarstol 3C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
130 – Passagerarstol 3D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
131 – Passagerarstol 4A 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
132 – Passagerarstol 4B 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
133 – Passagerarstol 4C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
134 – Passagerarstol 4D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
135 – Passagerarstol 6A 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
136 – Passagerarstol 6B 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
137 – Passagerarstol 6C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
138 – Passagerarstol 6D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
139 – Passagerarstol 7C 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
140 – Passagerarstol 7D 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
141 – Gardin – vänster sida #1 200 kr 500 kr 800 kr
142 – Gardin – vänster sida #2 200 kr 500 kr 800 kr
143 – Gardin – vänster sida #3 200 kr 500 kr 800 kr
144 – Gardin – vänster sida #4 200 kr 500 kr 800 kr
145 – Gardin – vänster sida #5 200 kr 500 kr 800 kr
146 – Gardin – vänster sida #6 200 kr 500 kr 800 kr
147 – Gardin – vänster sida #7 200 kr 500 kr 800 kr
148 – Gardin – höger sida #1 200 kr 500 kr 800 kr
149 – Gardin – höger sida #2 200 kr 500 kr 800 kr
150 – Gardin – höger sida #3 200 kr 500 kr 800 kr
151 – Gardin – höger sida #4 200 kr 500 kr 800 kr
152 – Gardin – höger sida #5 200 kr 500 kr 800 kr
153 – Gardin – höger sida #6 200 kr 500 kr 800 kr
154 – Gardin – höger sida #7 200 kr 500 kr 800 kr
155 – Främre fäste för automathopp 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
156 – Bakre fäste för automathopp 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
157 – Wire för automathopp 1 200 kr 3 000 kr 4 800 kr
158 – Pentry 600 kr 1 500 kr 2 400 kr
159 – Toalett 1 200 kr 3 000 kr 4 800 kr
160 – Reservhjul 2 000 kr 5 000 kr 8 000 kr
161 – Reservmotor 10 000 kr 25 000 kr 40 000 kr
162 – Reservpropeller 4 000 kr 10 000 kr 16 000 kr
163 – Reservstartmotor 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
164 – Reservgenerator 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr
165 – Reservmagnet #1 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
166 – Reservmagnet #2 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
167 – Reservhydraulpump 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
168 – Reservvakuumpump 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
169 – Reservbränslepump – motordriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
170 – Reservbränslepump – eldriven 500 kr 1 250 kr 2 000 kr
171 – Reservtändstift (24 st) 700 kr 1 750 kr 2 800 kr
172 – Reservmotorbrandsläckare 800 kr 2 000 kr 3 200 kr
173 – Bogsertruck 3 000 kr 7 500 kr 12 000 kr
174 – Startaggregat 1 000 kr 2 500 kr 4 000 kr