Fadderobjekt

Föreningen behöver öka sina intäkter för att kunna säkra fortsatt verksamhet och hålla Daisy flygande. För att skaffa nödvändiga medel till flygplanets drift och underhåll erbjuder vi en unik möjlighet för medlemmar och andra intresserade att vara med och finansiera olika delar av flygplanet.

Föreningen har en fadderverksamhet, där medlemmar, företag och andra intresserade för en viss summa kan bli fadder för en del av Daisy under ett år. I listan nedan kan du se vilka delar av Daisy som du kan bli fadder för. Ta chansen att göra något extra för Daisy och föreningen!

Alla faddrar får ett diplom hemskickat samt får sitt namn noterat på särskild plats i flygplanet och i listan här nedan så länge fadderskapet varar. Man kommer också att få sitt namn publicerat i föreningens tidning. Du får dessutom känna tillfredsställelsen av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Fadderobjekt  Fadder År Längd
1 – Vänster motor
2 – Höger motor
3 – Vänster propeller
4 – Höger propeller Stefan Söderlundh20221 år
5 – Vänster nacelle
6 – Höger nacelle
7 – Vänster vinge
8 – Höger vinge
9 – Vänster skevroder
10 – Höger skevroder
11 – Skevrodertrim
12 – Stabilisator
13 – Fena Kersti Burm20231 år
14 – Sidroder
15 – Sidrodertrim
16 – Vänster höjdroder
17 – Höger höjdroder
18 – Höjdrodertrim
19 – Klaff Lennart Ledin20231 år
20 – Vänster huvudställ
21 – Höger huvudställ
22 – Vänster huvudhjul
23 – Höger huvudhjul Carlos Costa20221 år
24 – Sporrhjul Gunnar Johansson20231 år
25 – Vänster motorkåpa #1 Johan Sundberg20231 år
26 – Vänster motorkåpa #2 Johan Sundberg20231 år
27 – Vänster motorkåpa #3 Johan Sundberg20231 år
28 – Höger motorkåpa #1 Johan Sundberg20231 år
29 – Höger motorkåpa #2 Johan Sundberg20231 år
30 – Höger motorkåpa #3 Johan Sundberg20231 år
31 – Vänster batteri Gert Östergren20231 år
32 – Höger batteri Gert Östergren20231 år
33 – Motorbrandsläckare
34 – Handbrandsläckare – halon
35 – Handbrandsläckare – vatten
36 – Vänster startmotor
37 – Höger startmotor Leif Andersson20195 år
38 – Vänster generator
39 – Höger generator
40 – Vänster magnet – vänster motor
41 – Vänster magnet – höger motor Jan Carlerud20231 år
42 – Höger magnet – vänster motor Leif Andersson20205 år
43 – Höger magnet – höger motor Leif Andersson20205 år
44 – Vänster hydraulpump – motordriven Peter S Hellqvist20231 år
45 – Höger hydraulpump – motordriven Sören Djerf20231 år
46 – Vänster vakuumpump – motordriven
47 – Höger vakuumpump – motordriven
48 – Vänster bränslepump – motordriven
49 – Höger bränslepump – motordriven
50 – Vänster bränslepump – eldriven
51 – Höger bränslepump – eldriven
52 – Vänster oljekylare
53 – Höger oljekylare
54 – Tändstift (28 st) – vänster motor Tomas Tegner 20223 år
55 – Tändstift (28 st) – höger motor
56 – Huvudbränsletank – vänster sida
57 – Huvudbränsletank – höger sida
58 – Tilläggsbränsletank – vänster sida
59 – Tilläggsbränsletank – höger sida
60 – Landningsstrålkastare
61 – Navigationsljus Lars Jernberg20231 år
62 – Antikollisionsljus Rune Sahlberg20203 år
63 – Pitotrör #1
64 – Pitotrör #2
65 – Stege till ingångsdörr
66 – Passagerardörr
67 – Lastdörr
68 – Fraktdörr
69 – Taklucka
70 – Vänster pilotstol
71 – Höger pilotstol
72 – Färdmekanikerstol Aero-Tronic Ltd20221 år
73 – Navigatörsstol Göran Fransson20225 år
74 – Vänster ratt
75 – Höger ratt
76 – Vänster ADI (horisontgyro) – G5
77 – Höger ADI (horisontgyro) – G5
78 – Vänster HSI (kursgyro) – G5
79 – Höger HSI (kursgyro) – G5
80 – Vänster fartmätare
81 – Höger fartmätare
82 – Vänster höjdmätare Gunnar Sköld20221 år
83 – Höger höjdmätare Gunnar Sköld20231 år
84 – Flygplansur Kent Kääntä20221 år
85 – Nödsändare (ELT) Lillis Finnborg20195 år
86 – Ljudregistrator (CVR)
87 – NAV/COM – Garmin GTN 650
88 – NAV/COM – Garmin GNC 255
89 – Audio panel – GARMIN KMA 345
90 – Transponder #1 – Garmin GTX 330D
91 – Transponder #2 – Garmin GTX 330D Henrik Spak20221 år
92 – Magnetometer #1 – Garmin GMU 11
93 – Magnetometer #2 – Garmin GMU 11
94 – Nödkompass Håkan Söderholm20231 år
95 – Handhydraulpump
96 – Landställsreglage
97 – Klaffreglage
98 – Vänster bränsleväljare
99 – Höger bränsleväljare Nils-Åke Siversson20213 år
100 – Bränslemätare
101 – Vänster vindruta
102 – Höger vindruta
103 – Vänster sidoruta – cockpit
104 – Höger sidoruta – cockpit
105 – Fönster – vänster sida #1
106 – Fönster – vänster sida #2
107 – Fönster – vänster sida #3
108 – Fönster – vänster sida #4
109 – Fönster – vänster sida #5
110 – Fönster – vänster sida #6
111 – Fönster – vänster sida #7
112 – Fönster – höger sida #1 Gunnar O Johansson20221 år
113 – Fönster – höger sida #2
114 – Fönster – höger sida #3
115 – Fönster – höger sida #4
116 – Fönster – höger sida #5
117 – Fönster – höger sida #6
118 – Fönster – höger sida #7
119 – Passagerarstol 1A Syrene Alphonse20231 år
120 – Passagerarstol 1B Erik Alphonse20231 år
121 – Passagerarstol 1C
122 – Passagerarstol 1D Peter Strand20205 år
123 – Passagerarstol 2A
124 – Passagerarstol 2B
125 – Passagerarstol 2C
126 – Passagerarstol 2D
127 – Passagerarstol 3A Joakim Holmström20223 år
128 – Passagerarstol 3B AB Hallquist Återvinning20221 år
129 – Passagerarstol 3C AB Hallquist Återvinning20221 år
130 – Passagerarstol 3D AB Hallquist Återvinning20221 år
131 – Passagerarstol 4A Stieg Å Ragnar20215 år
132 – Passagerarstol 4B Jan Ragnar20213 år
133 – Passagerarstol 4C AB Hallquist Återvinning20221 år
134 – Passagerarstol 4D AB Hallquist Återvinning20221 år
135 – Passagerarstol 6A AB Hallquist Återvinning20221 år
136 – Passagerarstol 6B Kent Oderud20221 år
137 – Passagerarstol 6C AB Hallquist Återvinning20221 år
138 – Passagerarstol 6D Bo Jernberg20221 år
139 – Passagerarstol 7C AB Hallquist Återvinning20221 år
140 – Passagerarstol 7D AB Hallquist Återvinning20221 år
141 – Gardin – vänster sida #1
142 – Gardin – vänster sida #2
143 – Gardin – vänster sida #3
144 – Gardin – vänster sida #4
145 – Gardin – vänster sida #5
146 – Gardin – vänster sida #6
147 – Gardin – vänster sida #7
148 – Gardin – höger sida #1
149 – Gardin – höger sida #2
150 – Gardin – höger sida #3
151 – Gardin – höger sida #4
152 – Gardin – höger sida #5
153 – Gardin – höger sida #6
154 – Gardin – höger sida #7
155 – Främre fäste för automathopp
156 – Bakre fäste för automathopp
157 – Wire för automathopp
158 – Pentry Agneta Djerf20231 år
159 – Toalett Gustav Wilske20221 år
160 – Reservhjul
161 – Reservmotor
162 – Reservpropeller
163 – Reservstartmotor
164 – Reservgenerator
165 – Reservmagnet #1
166 – Reservmagnet #2
167 – Reservhydraulpump
168 – Reservvakuumpump
169 – Reservbränslepump – motordriven
170 – Reservbränslepump – eldriven
171 – Reservtändstift (28 st)
172 – Reservmotorbrandsläckare
173 – Bogsertruck
174 – Startaggregat
175 – HF-radioRagge Jagero2021100 år!
Senast uppdaterad 31/08-2023