Fadderobjekt

Föreningen behöver öka sina intäkter för att kunna säkra fortsatt verksamhet och hålla Daisy flygande. För att skaffa nödvändiga medel till flygplanets drift och underhåll erbjuder vi en unik möjlighet för medlemmar och andra intresserade att vara med och finansiera olika delar av flygplanet.

Föreningen har en fadderverksamhet, där medlemmar, företag och andra intresserade för en viss summa kan bli fadder för en del av Daisy under ett år. I listan nedan kan du se vilka delar av Daisy som du kan bli fadder för. Ta chansen att göra något extra för Daisy och föreningen!

Alla faddrar får ett diplom hemskickat samt får sitt namn noterat på särskild plats i flygplanet och i listan här nedan så länge fadderskapet varar. Man kommer också att få sitt namn publicerat i föreningens tidning. Du får dessutom känna tillfredsställelsen av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Fadderobjekt  Fadder
1 – Vänster motor
2 – Höger motor
3 – Vänster propeller
4 – Höger propeller
5 – Vänster nacelle
6 – Höger nacelle
7 – Vänster vinge
8 – Höger vinge
9 – Vänster skevroder
10 – Höger skevroder
11 – Skevrodertrim
12 – Stabilisator
13 – Fena Mats Lindström
14 – Sidroder
15 – Sidrodertrim
16 – Vänster höjdroder
17 – Höger höjdroder
18 – Höjdrodertrim
19 – Klaff
20 – Vänster huvudställ
21 – Höger huvudställ
22 – Vänster huvudhjul
23 – Höger huvudhjul
24 – Sporrhjul Carlos Costa
25 – Vänster motorkåpa #1 Johan Sundberg
26 – Vänster motorkåpa #2 Johan Sundberg
27 – Vänster motorkåpa #3 Johan Sundberg
28 – Höger motorkåpa #1 Johan Sundberg
29 – Höger motorkåpa #2 Johan Sundberg
30 – Höger motorkåpa #3 Johan Sundberg
31 – Vänster batteri
32 – Höger batteri
33 – Motorbrandsläckare
34 – Handbrandsläckare – halon
35 – Handbrandsläckare – vatten
36 – Vänster startmotor Gunnar O Johansson
37 – Höger startmotor Leif Andersson
38 – Vänster generator
39 – Höger generator
40 – Vänster magnet – vänster motor
41 – Vänster magnet – höger motor
42 – Höger magnet – vänster motor Leif Andersson
43 – Höger magnet – höger motor Leif Andersson
44 – Vänster hydraulpump – motordriven Anders Bergmark
45 – Höger hydraulpump – motordriven
46 – Vänster vakuumpump – motordriven
47 – Höger vakuumpump – motordriven
48 – Vänster bränslepump – motordriven
49 – Höger bränslepump – motordriven
50 – Vänster bränslepump – eldriven
51 – Höger bränslepump – eldriven
52 – Vänster oljekylare
53 – Höger oljekylare
54 – Tändstift (28 st) – vänster motor
55 – Tändstift (28 st) – höger motor
56 – Huvudbränsletank – vänster sida
57 – Huvudbränsletank – höger sida
58 – Tilläggsbränsletank – vänster sida
59 – Tilläggsbränsletank – höger sida
60 – Landningsstrålkastare
61 – Navigationsljus
62 – Antikollisionsljus Rune Sahlberg
63 – Pitotrör #1
64 – Pitotrör #2
65 – Stege till ingångsdörr
66 – Passagerardörr
67 – Lastdörr
68 – Fraktdörr Madelene Persson
69 – Taklucka
70 – Vänster pilotstol
71 – Höger pilotstol Kent Oderud
72 – Färdmekanikerstol Lars-Gunnar Fredriksson
73 – Navigatörsstol Göran Fransson
74 – Vänster ratt Björn Hedenström
75 – Höger ratt
76 – Vänster ADI (horisontgyro) – G5
77 – Höger ADI (horisontgyro) – G5
78 – Vänster HSI (kursgyro) – G5
79 – Höger HSI (kursgyro) – G5
80 – Vänster fartmätare
81 – Höger fartmätare
82 – Vänster höjdmätare
83 – Höger höjdmätare Gunnar Sköld
84 – Flygplansur
85 – Nödsändare (ELT) Lillis Finnborg
86 – Ljudregistrator (CVR)
87 – NAV/COM – Garmin GTN 650
88 – NAV/COM – Garmin GNC 255
89 – Audio panel – GARMIN KMA 345
90 – Transponder #1 – Garmin GTX 330D
91 – Transponder #2 – Garmin GTX 330D
92 – Magnetometer #1 – Garmin GMU 11
93 – Magnetometer #2 – Garmin GMU 11
94 – Nödkompass Håkan Söderholm
95 – Handhydraulpump
96 – Landställsreglage
97 – Klaffreglage
98 – Vänster bränsleväljare
99 – Höger bränsleväljare
100 – Bränslemätare
101 – Vänster vindruta
102 – Höger vindruta
103 – Vänster sidoruta – cockpitGunnar O Johansson
104 – Höger sidoruta – cockpit
105 – Fönster – vänster sida #1
106 – Fönster – vänster sida #2
107 – Fönster – vänster sida #3
108 – Fönster – vänster sida #4
109 – Fönster – vänster sida #5
110 – Fönster – vänster sida #6
111 – Fönster – vänster sida #7
112 – Fönster – höger sida #1
113 – Fönster – höger sida #2
114 – Fönster – höger sida #3
115 – Fönster – höger sida #4
116 – Fönster – höger sida #5
117 – Fönster – höger sida #6
118 – Fönster – höger sida #7
119 – Passagerarstol 1A
120 – Passagerarstol 1B
121 – Passagerarstol 1C
122 – Passagerarstol 1D Peter Strand
123 – Passagerarstol 2A
124 – Passagerarstol 2B
125 – Passagerarstol 2C Ulla Järvinen
126 – Passagerarstol 2D Christer Persson
127 – Passagerarstol 3A Joakim Holmström
128 – Passagerarstol 3B
129 – Passagerarstol 3C
130 – Passagerarstol 3D
131 – Passagerarstol 4A Stieg Å Ragnar
132 – Passagerarstol 4B Jan Ragnar
133 – Passagerarstol 4C
134 – Passagerarstol 4D
135 – Passagerarstol 6A
136 – Passagerarstol 6B
137 – Passagerarstol 6C
138 – Passagerarstol 6D Christer Persson
139 – Passagerarstol 7C
140 – Passagerarstol 7D
141 – Gardin – vänster sida #1
142 – Gardin – vänster sida #2
143 – Gardin – vänster sida #3
144 – Gardin – vänster sida #4
145 – Gardin – vänster sida #5
146 – Gardin – vänster sida #6
147 – Gardin – vänster sida #7
148 – Gardin – höger sida #1
149 – Gardin – höger sida #2
150 – Gardin – höger sida #3
151 – Gardin – höger sida #4
152 – Gardin – höger sida #5
153 – Gardin – höger sida #6
154 – Gardin – höger sida #7
155 – Främre fäste för automathopp
156 – Bakre fäste för automathopp
157 – Wire för automathopp
158 – Pentry
159 – Toalett
160 – Reservhjul
161 – Reservmotor
162 – Reservpropeller
163 – Reservstartmotor
164 – Reservgenerator
165 – Reservmagnet #1
166 – Reservmagnet #2
167 – Reservhydraulpump
168 – Reservvakuumpump
169 – Reservbränslepump – motordriven
170 – Reservbränslepump – eldriven
171 – Reservtändstift (24 st)
172 – Reservmotorbrandsläckare
173 – Bogsertruck
174 – Startaggregat