Fadderobjekt

Föreningen behöver öka sina intäkter för att kunna säkra fortsatt verksamhet och hålla Daisy flygande. För att skaffa nödvändiga medel till flygplanets drift och underhåll erbjuder vi en unik möjlighet för medlemmar och andra intresserade att vara med och finansiera olika delar av flygplanet.

Föreningen har en fadderverksamhet, där medlemmar, företag och andra intresserade för en viss summa kan bli fadder för en del av Daisy under ett år. I listan nedan kan du se vilka delar av Daisy som du kan bli fadder för. Ta chansen att göra något extra för Daisy och föreningen!

Alla faddrar får ett diplom hemskickat samt får sitt namn noterat på särskild plats i flygplanet och i listan här nedan så länge fadderskapet varar. Man kommer också att få sitt namn publicerat i föreningens tidning. Du får dessutom känna tillfredsställelsen av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Anmäl dig som fadder här

Prislista över fadderobjekt

Fadderobjekt  Fadder
1 – Vänster motor
2 – Höger motor
3 – Vänster propeller
4 – Höger propeller Stefan Söderlundh
5 – Vänster nacelle
6 – Höger nacelle
7 – Vänster vinge
8 – Höger vinge
9 – Vänster skevroder
10 – Höger skevroder
11 – Skevrodertrim Ulf Abrahamsson
12 – Stabilisator
13 – Fena Kent Oderud
14 – Sidroder
15 – Sidrodertrim Gunnar Moberg
16 – Vänster höjdroder
17 – Höger höjdroder
18 – Höjdrodertrim
19 – Klaff Daniel Eriksson
20 – Vänster huvudställ
21 – Höger huvudställ
22 – Vänster huvudhjul
23 – Höger huvudhjul Gunnar O Johansson
24 – Sporrhjul Carlos Costa
25 – Vänster motorkåpa #1 Björn Thelin
26 – Vänster motorkåpa #2 Björn Thelin
27 – Vänster motorkåpa #3 Björn Thelin
28 – Höger motorkåpa #1 Johan Sundberg 
29 – Höger motorkåpa #2 Johan Sundberg 
30 – Höger motorkåpa #3 Johan Sundberg 
31 – Vänster batteri
32 – Höger batteri
33 – Motorbrandsläckare
34 – Handbrandsläckare – halon
35 – Handbrandsläckare – vatten Bo Törnros
36 – Vänster startmotor Gunnar O Johansson
37 – Höger startmotor Leif Andersson
38 – Vänster generator Jonas Wallin
39 – Höger generator Peter Jonsson
40 – Vänster magnet – vänster motor Bernt Eriksson
41 – Vänster magnet – höger motor Paul Wargenstahm
42 – Höger magnet – vänster motor Leif Andersson
43 – Höger magnet – höger motor Leif Andersson
44 – Vänster hydraulpump – motordriven Anders Bergmark
45 – Höger hydraulpump – motordriven Peter Hellqvist
46 – Vänster vakuumpump – motordriven Erik Ahlsund
47 – Höger vakuumpump – motordriven
48 – Vänster bränslepump – motordriven Johan Bock
49 – Höger bränslepump – motordriven Johan Bock
50 – Vänster bränslepump – eldriven
51 – Höger bränslepump – eldriven
52 – Vänster oljekylare Lars Sjöberg
53 – Höger oljekylare
54 – Tändstift (28 st) – vänster motor
55 – Tändstift (28 st) – höger motor
56 – Huvudbränsletank – vänster sida
57 – Huvudbränsletank – höger sida
58 – Tilläggsbränsletank – vänster sida
59 – Tilläggsbränsletank – höger sida
60 – Landningsstrålkastare
61 – Navigationsljus
62 – Antikollisionsljus
63 – Pitotrör #1
64 – Pitotrör #2
65 – Stege till ingångsdörr Bertil Lindholm
66 – Passagerardörr
67 – Lastdörr
68 – Fraktdörr Nils Persson
69 – Taklucka
70 – Vänster pilotstol Åke Höjertz
71 – Höger pilotstol Kent Oderud
72 – Färdmekanikerstol Aero-tronic Ltd Björn Thelin
73 – Navigatörsstol Lars-Gunnar Fredriksson
74 – Vänster ratt Roland Fahlin
75 – Höger ratt
76 – Vänster ADI (horisontgyro) – G5 Michael Berggren
77 – Höger ADI (horisontgyro) – G5 Michael Berggren
78 – Vänster HSI (kursgyro) – G5
79 – Höger HSI (kursgyro) – G5
80 – Vänster fartmätare Peter Abraham
81 – Höger fartmätare Gunnar Sköld
82 – Vänster höjdmätare Gunnar Sköld
83 – Höger höjdmätare Gunnar Sköld
84 – Flygplansur Åke Höjertz
85 – Nödsändare (ELT) Lillis Finnborg
86 – Ljudregistrator (CVR) Jan Erik Andersson
87 – NAV/COM – Garmin GTN 650
88 – NAV/COM – Garmin GNC 255
89 – Audio panel – GARMIN KMA 345
90 – Transponder #1 – Garmin GTX 330D Gunnar Mitlid
91 – Transponder #2 – Garmin GTX 330D Lars-Gunnar Fredriksson
92 – Magnetometer #1 – Garmin GMU 11
93 – Magnetometer #2 – Garmin GMU 11
94 – Nödkompass Håkan Söderholm
95 – Handhydraulpump
96 – Landställsreglage
97 – Klaffreglage
98 – Vänster bränsleväljare
99 – Höger bränsleväljare
100 – Bränslemätare
101 – Vänster vindruta
102 – Höger vindruta
103 – Vänster sidoruta Jonas Kullberg
104 – Höger sidoruta
105 – Fönster – vänster sida #1
106 – Fönster – vänster sida #2
107 – Fönster – vänster sida #3
108 – Fönster – vänster sida #4
109 – Fönster – vänster sida #5
110 – Fönster – vänster sida #6
111 – Fönster – vänster sida #7
112 – Fönster – höger sida #1
113 – Fönster – höger sida #2 Lena Simonsson
114 – Fönster – höger sida #3
115 – Fönster – höger sida #4
116 – Fönster – höger sida #5
117 – Fönster – höger sida #6
118 – Fönster – höger sida #7
119 – Passagerarstol 1A Richard Heltzen
120 – Passagerarstol 1B Jan Carlerud
121 – Passagerarstol 1C
122 – Passagerarstol 1D Peter Strand
123 – Passagerarstol 2A Eric Martin
124 – Passagerarstol 2B
125 – Passagerarstol 2C Ulla Järvinen
126 – Passagerarstol 2D
127 – Passagerarstol 3A Joakim Holmström
128 – Passagerarstol 3B Anders Hallquist
129 – Passagerarstol 3C Noah Hallquist
130 – Passagerarstol 3D Henrik Holmgren
131 – Passagerarstol 4A Stieg Å Ragnar
132 – Passagerarstol 4B Jan Ragnar
133 – Passagerarstol 4C AB O Hallquist
134 – Passagerarstol 4D AB O Hallquist
135 – Passagerarstol 6A Christian Case
136 – Passagerarstol 6B AB O Hallquist
137 – Passagerarstol 6C AB O Hallquist
138 – Passagerarstol 6D AB O Hallquist
139 – Passagerarstol 7C AB O Hallquist
140 – Passagerarstol 7D Gunnar O Johansson
141 – Gardin – vänster sida #1
142 – Gardin – vänster sida #2
143 – Gardin – vänster sida #3
144 – Gardin – vänster sida #4
145 – Gardin – vänster sida #5
146 – Gardin – vänster sida #6
147 – Gardin – vänster sida #7
148 – Gardin – höger sida #1 Gunilla Bäckström
149 – Gardin – höger sida #2
150 – Gardin – höger sida #3
151 – Gardin – höger sida #4
152 – Gardin – höger sida #5
153 – Gardin – höger sida #6
154 – Gardin – höger sida #7
155 – Främre fäste för automathopp Crister Norin
156 – Bakre fäste för automathopp Crister Norin
157 – Wire för automathopp Crister Norin
158 – Pentry Evy Öhrstedt
159 – Toalett
160 – Reservhjul
161 – Reservmotor
162 – Reservpropeller
163 – Reservstartmotor
164 – Reservgenerator
165 – Reservmagnet #1
166 – Reservmagnet #2
167 – Reservhydraulpump
168 – Reservvakuumpump
169 – Reservbränslepump – motordriven
170 – Reservbränslepump – eldriven
171 – Reservtändstift (24 st)
172 – Reservmotorbrandsläckare
173 – Bogsertruck
174 – Startaggregat