Nu har DC-3 Daisy bogserats in i hangarvärmen

I onsdags bogserades Daisy in i hangaren på Västerås flygmuseum. Det blev tyvärr inga flygturer i år, bland annat beroende på covid-19-pandemin och att vi inte kunde genomföra den pilotträning som behövdes. Det tog också tid att reparera skadorna som Daisy fick vid vägningen i juni. Istället har mycket kraft lagts på underhåll som har utförts av våra ideellt arbetande tekniker.

Foto: Maria Andersson

Omfattande underhållsarbete

I början av året gjordes noggranna inspektioner av Daisys alla roderlinor. En utmaning inte minst då det gäller bakpartiet där det är trångt och svårt att komma åt. En skadad vajer upptäcktes och byttes ut. Även hydraul- och oljesystemen gicks igenom, nya slangar med värmeskydd tillverkades och monterades. Vänster motor fick ny propeller och höger motor fick sina ventiler justerade.

Foto: Maria Andersson

Daisy fick även tre nya däck och nya bromsar. Landningsställen fick renoverade dämpare. I maj monterades Daisys båda batterier tillbaka i sina lådor och ”bootsen” på vingarna smordes in med en speciell vätska för att undvika sprickor. I kabinen monterades alla stolar tillbaka med ny fin klädsel. Under stolarna installerades nya livvästar och vi såg även över annan säkerhetsutrustning som syrgas, brandsläckare, förbandslådor, belysning med mera. Elektrikerna jobbade bland annat med instrumenten i cockpit och monterade upp fyra nya
högtalare i kabinen.

I juni bogserades Daisy ut ur hangaren och arbetet fortsatte med bland annat påfyllning av olja och bränsle. Funktionskontroller gjordes på de olika systemen. I juli startades motorerna och ytterligare testkörningar gjordes. Vingarna demonterades och de två främre bränsletankarna togs också ned. Daisy rullades sedan in i hangaren igen där Nordic MRO Aircraft Services påbörjade arbetet med att åtgärda plåtskadorna från vägningen. Under tiden gjordes noggranna inspektioner av båda vingarna för att hitta korrosion och sprickbildningar.

I augusti var reparationerna klara och vingarna kunde återmonteras. Efter ytterligare ett par testkörningar av motorerna var det sedan dags att ta in Daisy i hangaren igen. Under året fick även förrådet ett lyft och arbetet med att organisera alla verktyg och reservdelar fortsätter. Visningarna av Daisy på söndagarna har varit väldigt uppskattade och lett till flera nya medlemmar.

Det mesta av underhållsarbetet med Daisy sker under vinterhalvåret och vi kommer att fortsätta med det löpande underhållsprogrammet samt planera för vad som bör göras under 2021. Vi kommer också att genomföra utbildningar för att höja vår kompetens och kunskap om underhållet av Daisy.

Stöd Flygande Veteraner

Flygande Veteraner är en ideell självfinansierad förening. Våra utgifter ska täckas av de intäkter vi får i samband med att vi flyger med DC-3 Daisy. Men i år har vi inte kunnat flyga alls och därför saknar vi intäkter. Samtidigt kvarstår våra kostnader – och det dyrt att hålla ett veteranflygplan från 1943 i perfekt flygande skick. För att DC-3 Daisy ska kunna flyga vidare är vi helt beroende av ditt ekonomiska stöd. Donera därför gärna en gåva till Daisy via betalkort eller Swish på länken nedan!

Alla bidrag, stora som små, gör skillnad! Du får dessutom känna tillfredsställelsen inombords av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Klicka här för att se hur du kan stödja Flygande veteraner och hålla Daisy flygande.

❤️Hjärtligt tack för att du stödjer Flygande Veteraner!❤️

 

Text och bild Maria Andersson