DC-3 Daisy är K-märkt!

K-märkning är ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse, miljöer av kulturhistoriskt intresse och även intressanta och historiskt värdefulla fartyg. Dock så har ingen sådan klassificering tidigare funnits för luftfartyg. Men nu har det blivit ändring på det och sedan i september 2022 är Daisy K-märkt, eller klassat som ett “Luftfartyg av kulturhistoriskt värde”, som det mer korrekt heter.

Detta enligt föreskrift TSFS 2021:44 ”Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartyg av kulturhistoriskt värde” som trädde i kraft 2021-07-01. Som arbetsnamn inom Transportstyrelsen används allmänt ”K-märkning” och det kommer antagligen bli en gängse
benämningen även hos allmänheten.

För att av Transportstyrelsen få ett flygplan klassat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde ska det vara svenskregistrerat, luftvärdigt och ha en ålder av 75 år eller äldre. Det ska, så långt det är möjligt, vara bevarat i sin originalkonstruktion. Planet ska också ha en väldokumenterad historia, till exempel tidigare aktivt tjänat i Sveriges försvarsmakt, ha deltagit i viktiga historiska sammanhang, ha bidragit till luftfartssystemets utveckling och historia i Sverige och/eller aktivt bidragit till samhällets utveckling i stort. Vidare ska verksamhet med luftfartyget bedrivas utan vinstsyfte.

Du som känner till Daisys historia märker ju att denna kravspecifikation skulle kunna vara skriven med just DC-3 Daisy som mall. Vi kan sätta en bock i kryssrutorna för alla krav.

Man ska ju inte tala om en dams ålder, men Daisy har nått den aktningsvärda åldern av 80 år och att hon är luftvärdig råder det inga tvivel om. Mycket lite har ändrats på Daisy under åren och de små förändringar som har utförts har gjorts för att följa flygsäkerhetsregler och andra föreskrifter.

Hon har deltagit i andra världskriget, där hon bland annat deltog i luftlandsättningen på Dagen D den 6 juni 1944 och i Operation Market Garden i september samma år. Hon har hjälpt till att bygga upp SAS, tjänat väl i Linjeflyg och använts som transportflygplan i svenska Flygvapnet. Det är verkligen en imponerande karriär Daisy har bakom sig. Sedan 1983 blir hon kärleksfullt ompysslad av alla ideellt arbetande funktionärer i föreningen Flygande Veteraner, som flyger med henne lagom mycket under sommarhalvåret, dock endast med medlemmar i föreningen, inte kommersiellt.

2022-09-22 beslutade Transportstyrelsen att bevilja Flygande Veteraners ansökan om att få SE-CFP DC-3 Daisy klassad som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde.

Vad innebär då denna klassning i praktiken? Utöver att Transportstyrelsen inte tar ut vissa avgifter för K-märkta flygplan så ger klassningen initialt inte några fler fördelar än just detta. Men i längden kan K-märkningen även i andra sammanhang visa sig värdefull. Förhoppningen är att K-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till föreningar som Flygande Veteraner, som arbetar hårt och ideellt med att förvalta vårt flygande historiska kulturarv.

Bidra till att hålla Daisy flygande!

För att hela Sveriges DC-3 Daisy ska kunna flyga vidare är vi helt beroende av ditt ekonomiska stöd. Donera därför gärna en gåva till Daisy här på hemsidan med betalkort eller Swish på länken nedan! Alla bidrag, stora som små, gör skillnad! Du får dessutom känna tillfredsställelsen inombords av att göra en värdefull flyghistorisk insats!

Bli medlem i Flygande Veteraner!

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen! Att bli medlem innebär först och främst att du med din medlemsavgift bidrar ekonomiskt till att hålla Daisy i gång som ett välskött, flygande veteranflygplan. Du får känna tillfredsställelsen av att göra en flyghistorisk insats! Som medlem får Du också flyga med DC-3 Daisy. De flesta flygningarna utgår från Västerås flygplats som är vår bas, men vi försöker alltid att arrangera lokala flygturer för medlemmar ute i landet då vi besöker olika flygplatser.Läs mer och bli medlem här på hemsidan!

Foto: Hans Groby