Fullmatat extra fylligt nummer av medlemstidningen!

Just nu lägger redaktionen sista handen på decembernumret av medlemstidningen och som utlovat är detta nummer extra fylligt med hela 32 fullmatade sidor! Snart ligger den i brevlådan hos alla medlemmar.

Ur innehållet:

  • I detta nummer får vi bland annat den (nästan) kompletta listan över Daisys flygningar under andra världskriget, bland annat flygningarna i samband med Dagen D och Operation Market Garden.
  • Underhåll – en historia utan slut. Tack vare våra tekniker och mekaniker kan och får Daisy flyga. Vår pilot Lars Sveding beskriver här en del av årets arbete med vår DC-3. Tack till alla som lägger ner sin kvalificerade tid på vårt flygplan!
  • Douglas DC-4 – Daisys storebror. Läs historien om DC-3:ans efterträdare.
  • Douglas DC-3 – Säkert känner många av oss till vårt legendariska flygplans bakgrund. Som en uppfriskning av minnet – och ett välkomnande till nya medlemmar – får vi här en resumé över DC-3:ans fascinerande historia
  • Daisys motorer och deras historia
  • DC-3 till sjöss
  • The Flying Nightingales – Brittiska ambulansflygningar med Dakota. Intressant artikel av Sture Friedner.

Trevlig läsning!