Rapport från årsmöte 2020

Vi är nöjda med att vi kunnat genomföra årsmötet trots det faktum att vi genomlider en pandemi. Det var första gången vi tog hjälp av ny digital teknik som stöd för ett möte som involverade så många människor. Den hjälpte oss att genomföra ett väl strukturerat möte där samtliga medlemmar gavs möjlighet att framföra sina synpunkter på ett ordnat och kontrollerat vis. Vi slutför nu protokollet inför publikation på webbplats och Facebook.

Mötet samlade 53 deltagare tillsammans med 11 fullmakter. Omröstningarna gav föreningen en tydlig bild av medlemmarnas vilja. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret och medlemmarna valde med stor majoritet en ny styrelse.

 • Ordförande Henrik Boresäter nyval ett år
 • Vice ordförande Berndt Kvist (Teknisk chef),omval två år
 • Ledamot Per-Olof Bortas, nyval ett år
 • Ledamot Claes Martinsson, ett år kvar
 • Ledamot Jozsy Wengström (Flygchef) kvar, enligt stadgar
 • Ledamot Martin Ingfeldt, omval två år
 • Ledamot Michael Östergren, omval två år
 • Ledamot Christina Hellberg, nyval två år
 • Ledamot Peter Östergren, ett år kvar
 • Suppleant Anders Blomqvist, nyval två år
 • Suppleant Nils Sievert, nyval två år
 • Suppleant Sture Friedner, ett år kvar

Revisorer

 • Ordinarie Tomas Ransemar, omval två år
 • Ordinarie Sven Cahier, nyval två år
 • Suppleant Anders Melin, nyval två år

Valberedning

 • Eva Jönelid
 • Patrik Sjöberg
 • Jonny Andersson

Henrik Boresäter valdes till ordförande efter en period som suppleant i styrelsen. Henrik har verkat i föreningsvärlden under många år bland annat som ordförande i Hässlö flygförening. Henrik arbetar i vardagen som egen företagare med utrustning för mediateknik, nyhetsrapportering med mera.

Per-Olof Bortas känner säkert fler av er igen då han både varit medlem i många år samt som funktionär arbetat med vårt flygprogram med stor energi.

Christina Hellberg har verkat i styrelsen under en period som suppleant. Christina har ett genuint flygintresse med tidigare flygcertifikat i bagaget. Christina har varit verksam i Vallentuna aviatörsförening under många år.

Anders Blomqvist invald som suppleant, är en ny bekantskap för många av oss. Anders har en lång erfarenhet från flygbranschen i varierande positioner exempelvis som Accountable Manager. Anders är flygingenjör i botten och arbetar med flygteknik.

Nils Sievert har en gedigen teknisk bakgrund i flygvärlden som t.ex. utvecklare av JAS39 simulatorn. Nils arbetar även för Transportstyrelsen.

Sven Cahier är en senior ekonom med lång yrkeserfarenhet från olika positioner i yrkeslivet.

Anders Melin har tidigare lång erfarenhet som ledamot i styrelsen Vallentuna aviatörsförening.

Eva Jönelid är ny i valberedningen. Eva behöver knappast någon ytterligare presentation då hon varit aktiv i föreningen under så många år. Eva är verksam som flygvärdinna och instruktör.

Patrik Sjöberg är ny i verksamheten och ett tillskott på många delar, han är kapten och flyglärare för bland annat aerobatics. Roligt och bra för oss med en ny ung kraft i föreningen.

Jonny Andersson är även han ett nytt namn för fler av oss. Jonny är aktiv som tekniker i Berndts teknikergrupp och verksam i Västerås.

Den nya styrelsen arbetar med ambitionen att när covid väl släpper sitt grepp om oss genomföra ett flygprogram förhoppningsvis nästa år. Föreningen genomför ett antal åtgärder för att möta en ny snabbt föränderlig omvärld. Vi inför nya digitala stödsystem för att hantera medlemsregister, ekonomi samt bokningar.

Transportstyrelsen trycker oss in i en form av flygbolagsorganisation, och vi kommer göra allt för att det blir så bra anpassat för Daisy och organisationen som möjligt, målet är ändå att Flygande veteraner ska förbli en förening med stort hjärta för Daisy. Det är Daisy och våra medlemmar som har huvudrollen i Flygande veteraner.

Ni kommer att få information under de kommande månaderna så att ni kan följa vad som sker i verksamheten framöver. Vårt mål är att stå i startblocken, så när det ges tillfälle att flyga så ska vi flyga. Den situation vi just nu befinner oss i gör att kraven på alla funktionärer och medlemmar i flygande veteraner höjs och vi måste vara på tå för att kunna vara dynamiska i vårt agerande.

Vi har startat upp reseplanerandet och målet är att vi kan presentera en plan för 2021 inom kort, vi utgår från att vi kommer kunna flyga och planerar därefter.

Pilotgruppen jobbar tillsammans med de dokument som behövs och vi har målet att vara helt klara till den sista februari. Det är mycket som ska göras men med de resurser vi har i FV så kommer det gå bra. Vi tar oss an de utmaningar som kommer, ser positivt på verksamheten för FV 2021 och med lite tur så dyker det upp roliga möjligheter som ni inte känner igen sedan tidigare.

Den nya styrelsen tackar för förtroende och ska förvalta det på bästa sätt.

Varmt välkomna till ett nytt 2021.
Henrik Boresäter

Nye ordföranden Henrik Boresäter. Foto: Hill Boresäter.

 

Översta bilden, foto: Garret Fleishman