Ytterligare uppdateringar kring konsekvenser av covid-19 för vår verksamhet

Situationen med covid-19 påverkar fortsatt våra planer för säsongen 2020.

Vår planering styrs givetvis av de regler och rekommendationer som våra myndigheter beslutar och självfallet av säkerheten för våra medlemmar och funktionärer.

Vår förhoppning är givetvis att vi innan säsongen är slut kommer att kunna genomföra ett antal medlemsflygningar med Daisy.

Vi har redan tidigare meddelat att vi inte kommer att genomföra några flygningar under maj. Tyvärr har vi kommit fram till att chansen att genomföra några flygningar i juni och juli är i princip obefintlig och har därför beslutat att ställa in samtliga planerade flygningar fram till månadsskiftet juli/augusti.

Vi har fortfarande kvar Jurmala och Wings over Baltics kvar i programmet, 31 juli – 2 augusti. Arrangörerna avvaktar beslut av de Lettiska myndigheterna och vi givetvis vad våra myndigheter säger. Notera också att Flygvapnet har beslutat att ställa in Huvudflygdagen på Såtenäs den 29 augusti.

Arbetet med att göra Daisy klar för säsongen pågår fortsatt och vi räknar med att hon ska vara klar mot slutet av maj och att vi då ska unna genomföra flygningar som krävs för att checka ut våra piloter så att de är helt up to speed när vi ska starta säsongen 2021.

De som är intresserad av att deltaga i flygningar efter 31 juli registrerar detta på hemsidan på vanligt sätt och denna bokning kommer då att registreras som intresseanmälan och inte som en fast bokning. Genomförs resan på planerad tid kommer intresseanmälan att hanteras som en bokning och meddelande går ut till berörda avseende bland annat betalning.

De som redan har bokat resor innan den 30 juli samt Såtenäs den 29 augusti, har redan eller kommer inom kort att få mejl om att dessa resor är inställda.