Bankgirofadäs

Dessvärre har vi missat att registrera ett antal medlemsinbetalningar, vilket har resulterat i att vissa medlemmar inte har fått vare sig medlemskort eller tidning.

Vi beklagar det inträffade och hoppas på förståelse och tålamod hos de medlemmar som drabbats.

Marstidningen kommer att distribueras så fort det är möjligt och medlemsinbetalningar och gåvor registreras i efterhand.

Läs mer här.