Update om Daisy

Arbetet med att färdigställa Daisy inför säsongen är nu inne i sitt absoluta slutskede. Den vänstra motorn monterades förra veckan och dess propeller i måndags. Tältet som skyddat Daisy i vinter är sedan några veckor nedmonterat för att möjliggöra montering och motorstarter samt inte minst kunna polera flygplanet från topp till tå. 

Samtidigt som arbetet med att återmontera nacelle och motor har en del av ordinarie underhåll av flygplan och komponenter utförts på plats i Linköping och även på vår bas i Västerås enligt det program som utarbetas och godkänts av Transportstyrelsen. 

Idag onsdag startades den högra motorn. Den hoppade igång fint och har kontrollerats för läckor innan den plåtas på och görs iordning för säsongen. Start av den vänstra motorn var planerad -denna vecka likaså men en del installationer av motorplåtar och inpassning av nya slangar har sinkat, givet de förutsättningar vi har med funktionärer som jobbar på ledig tid. Tidsfaktorer och stress är bör undvikas i dessa sammanhang varför vi har beslutat att ta den tid som behövs och göra motorstart först i början av kommande vecka.

Första flygning går till Hässlö för avslutande arbeten och verifiera funktion av alla system.

I samband med arbetet i Linköping har vi återinstallerat de fästen och den wire som tidigare suttit i flygplanet och som vi fått bidrag av Riksantikvarieämbetet för att komplettera flygplanet med. Såväl fästen och wire är förstås nyproducerade efter originalritningar och installationen likaså. Vi har också haft kontakt med piloter och tekniker från Flygvapnet som opererade DC-3 (Tp79) som gett oss värdefull information samt att vi tagit del av de säkerhetsinstruktioner för fallskärmshoppning som Försvarsmakten utfärdat avseende Tp79. Detta möjliggör att vi nu åter kan erbjuda automatuthopp med kalottskärmar till de som önskar och har kvalifikationer och tillstånd. Detta är mycket efterfrågat och bland annat en förutsättning för Daisys deltagande i DAKS over Normandie.

Planeringen inför säsongen inkluderade flygningar från Skå kommande helg och även fallskärmshoppning över Gärdet den 19 maj. Flygningarna från Skå kommer inte att kunna genomföras. Fallskärmshoppningen i samband med Gärdesloppet kommer att genomföras som planerat men med hjälp av helikopter. Flygande Veteraner koordinerar och sponsras av Melleruds Alkoholfria öl. 

Vi räknar med att genomföra flygningar planenligt på Västerås-Hässlö lördagen den 25 maj i samband med Flygande Veteraners, Västerås Flygmuseums och Hässlö Flygförenings aktivitetsdag.

För er som vill bli medlem och stötta vår verksamhet eller träffa funktionärer och har ytterligare funderingar och frågor så kommer Flygande Veteraner att finnas ett tält på Djurgården under söndagen den 19 maj i direkt anslutning till KAKs aktiviteter och Gärdesloppet samt i Hässlö den 25 maj. Välkomna!