Daisys besättningar redo för flight!

Söndag 28 april genomfördes på Hässlö den årliga nödträningen för piloter, tekniker och kabinbesättning. För flygande personal är det en viktig del av förberedelserna inför säsongsstart. Ämnen som berörs är huvudsakligen teknisk genomgång och repetition av nödutrustning och dess funktioner men också besättningsplanering, kommunikation och ekonomi.