Rapport från Linköping och Daisy

Daisy blev ju som bekant stående i Linköping. Motor och propeller är avmonterade och inspekterade, de har inga skador och väntar bara på att bli återmonterade och flyga till Västerås innan vintern. Det som tar tid är att metallstrukturen bakom motorn har blivit skadad av värmen från branden och måste repareras.

Det finns en Structural Repair Manual som listar alla möjliga reparationer och täcker inte den upp det så är det tillverkaren, i detta fall Boeing som ska ge direktiv hur flygplanet åter igen kan göras luftvärdigt. Ett kontrakt är etablerat med Boeing. Kostnaden för detta, ca 100.000 kr har Boeing, efter förhandlingar efterskänkt.

Inspektioner är gjorda i enlighet med de instruktioner vi fått samt att en opartisk flygverkstad även granskat skadorna och värderat olika möjligheter. Den smidigaste lösningen blir att montera bort själva nacellen – gondolen som motorn är monterad på – från vingen. Sedan skickas den till en verkstad för reparation där en del delar byts ut så att hållfasthet och funktion återställs. Flygfrakt tillbaka och montering.

Uppsidan på detta är att vi får ytterligare kunskap och värdefulla kontakter både i Linköping med SAAB och B17-gänget samt i USA hos Boeing och Basler. Vi har också inlett ett intressant och värdefullt utbyte av information mm med Flygvapenmuseet. Dessutom får vi ett ännu bättre samarbete med vår fraktleverantör Kuehne+Nagel som hjälpte oss med motor transporter tidigare i år.

Flygplanet kommer att bli helt återställt plus att en del komponenter och delar kommer att uppdateras. Reparationen och omkostnader täcks av försäkring.

Nacellen – Gondolen som ska till USA för reparation