Tag chansen att uppleva unik flyghistoria i sommar

Under juni 2019 kommer två flyghistoriska aktiviteter att genomföras:

  • 75 års jubileum av D-Day
  • 70 års jubileum för avslutandet av luftbron till Berlin

Daisy är planerad att deltaga i dessa aktiviteter och vi har planerat följande aktiviteter kring detta:

2 – 5 juni

Flyg med Daisy till Duxford och tag chansen att se ca 35 DC-3 or förbereda flygningen och hoppningarna över Normandie. Dessutom kan man uppleva Imperial War Museum i Duxford under flera dagar, med en fantastisk flyghistorisk samling.

Detaljerad info om denna resa kommer på hemsidan och Facebook i januari/februari samt i marsnumret av ”Flygande Veteraner”.

5 – 8 juni

Följ med på Flygande Veteraners medlemsresa till Normandie. Vi bor på hotel ca 40 min från Caens flygplats som kommer att vara centrum för flygaktiviteterna under D-Day jubileet. Vi kommer att få se hoppningar och flygning med ca 35 DC-3 or på plats. Vi flyger reguljärt till och från Paris samt kommer att ha egen busstransport till och från alla aktiviteterna.

Komplett reseprogram, pris etc kommer att presenteras på hemsidan och Facebook i januari. Bokningar av resan kommer att kunna ske när det slutliga detaljerade programmet har lagts ut på hemsidan och Facebook.

17 – 20 juni

Vi flyger reguljärt till Berlin och flyger hem med Daisy den 20 juni. Vi får chansen att uppleva Berlin samt framförallt att se DC-3or samt andra ”Rosinenbomber” göra överflygningar över Berlin på låg höjd samt att studera planen på nära håll på flygplatsen Schönhagen.

Mer info om denna resa kommer på hemsidan och Facebook i januari/februari samt i marsnumret av ”Flygande Veteraner”