Motorbytet nu genomfört

Motorbytet gick planenligt med god hjälp av våra kollegor i Dutch Dakota Association. På fm fredagen den 21 juli testades den monterade motorn och efter genomförda tester startade Daisy sin nonstop flygning till Västerås kl 1700 och landade på Hässlö kl 2100.

Kjell Nordström flög Daisy hem tillsammans med Peller Scherdin. De tekniker, Leif Krogtsad, Mats Oliwsson och Fabian, som under mer än en vecka jobbat med motorbytet var också med på flighten hem. Dessa tekniker och med stöd av Lars Roséns förberedelsearbete hemma och Bernt Kvist som tillsammans med Fabian körde ner utbytesmotorn och inledde arbetet med utbytet möjliggjorde det effektiva och väl genomförda motorutbytet.

Samtidigt som Daisy startade hemåt påbörjades bilresan för den utbytta motorn hemåt, denna tog dock 28 timmar.

Efter hemkomsten till Västerås/Hässlö har skolflygning och ytterligare tester genomförts och allt har fungerat som det ska.

Foto: Alexander o Karl-Axel Waplan