Information avseende Motorbyte på Daisy

“Flygande Veteraners DC-3, Daisy, råkade ut för en driftsstörning på flygning mellan Lelystad i Holland och Duxford i England. Daisy skulle delta i – Flying Legends – en stor flyguppvisning med fokus på andra världskriget. Detta eftersom Daisy de facto deltog i operation D-Day över Normandie 1944. Efter att ett sjunkande oljetryck observerats på en motor innan uppnådd marschhöjd, valde besättningen att återvända till Lelystad, där bl.a våra kollegor i Dutch Dakota Association är baserade och det finns personal med god erfarenhet av DC-3. Retur och landning på Lelystad var helt odramatisk och kontrollerad. Efter genomgång och teknisk kontroll av aktuell motor beslutades att ett motorbyte var det mest optimala. Vi kommer nu att ersätta motorn med en reservmotor med färre gångtimmar som finns i Västerås.

Förberedelserna för bytet har påbörjats och den nya motorn kommer att monteras in i början av vecka 29. Efter motorbytet görs ett flertal tester och kontroller i enlighet med samma regler som gäller för kommersiell luftfart innan Daisy ånyo kan återinsättas i trafik och återuppta flygningar enligt programmet.

Den motor som drabbades av störningar har varit i vår ägo en längre tid och omväxlande suttit monterad och varit reservmotor, vilket är normalt för att få ett jämnt och bra utnyttjande av våra motorer. Den aktuella motorn hade efter en del mindre injusteringar, fungerat oklanderligt. I samband med injustering av den aktuella motorn noterades dock en mindre oljeläcka vid fullgas som genererat en del rök, detta hade åtgärdats, och alla motorvärden och oljeförbrukning var helt normala under de flygningar som genomfördes fram till starten i Lelystad.

Flygande Veteraner opererar i enlighet med de regler och krav som Transportstyrelsen och EASA stipulerat och vi strävar på samma sätt som kommersiella flygbolag att nå högsta möjliga driftsäkerhet. En ytterligare komponent är att utföra kontinuerliga oljeanalyser då detta kan ge oss en än bättre uppfattning om motorernas kondition, ett arbete som nu påbörjats.

Motorbytet genomföras av våra erfarna tekniker med stöd av våra holländska kollegors personal och utrustning. Vi räknar med att arbetet och de motorkörningar och flygprov som är obligatoriska i förbindelse med ett motorbyte kommer att vara genomförda till slutet av juli och att Daisy kommer att kunna flyga i enlighet med årets program från början av augusti.”

Vi kommer att informera fortlöpande på Facebook.