Fem stjärnmotorer över Stockholm söndagen 20 augusti

Flygande Veteraners Daisy. SE CFP, kommer tillsammans med Dutch Dakota Associations DC 3, PH PBA, och en SK 16 att flyga över Stockholm på söndag den 20 augusti.

Spendrups och ”Den Stora Smakresan” har valt att i år sponsra Flygande Veteraner och våra flygningar med Daisy. Denna sponsring innebär bl a att Daisy under perioden 20 – 23 augusti kommer att deltaga i aktiviteterna kring ”Den Stora Smakresan” som Spendrupsägda Mariestads genomför. Tidigare i år genomfördes, genom Spendrups sponsring, fallskärmshoppning från Daisy i samband med Gärdesloppet.

Spendrupsägda Mariestads genomför för 4:e året i rad ”Den Stora Smakresan” med historiska transportmedel. I år genom sponsring av Flygande Veteraner. Tidigare år har man gjort detta i samarbete med Ostindienfararen, Kanal båt på Göta Kanal samt historiskt tåg.

Flygande Veteraners Daisy genomför de närmaste dagarna, inom ramen för sponsringen, från Spendrups och tillsammans med Dutch Dakota Associations DC 3, PH PBA, en resa i Sverige och till Berlin samt åter till Hässlö.

Preliminärt program:

Söndag 20 aug 1030 avgång från Hässlö mot Visby med passage över Stockholm,

Söndag em synlig över Visby

Måndag morgon från Visby ca 0800 och åter till Hässlö ca 0930.

Måndag ca 1030 avgång mot Jönköping, ankomst ca 1130 och ankomst Kristianstad ca 1330.

Tisdag ca 0930 avgång från Kristianstad mot Berlin

Onsdag ca 1100 ankomst Ronneby för tankning och därefter vidare mot Hässlö

Glöm inte att Daisy är möjlig att följa på Flight Radar, SE – CFP