Flygande Veteraners piloter tränar i DC-3-simulator i Holland

I Utrecht, som ligger en bit utanför Amsterdam i Holland, finns världens enda professionella DC-3-simulator. Detta är alltså ingen “nöjessimulator”, utan den är mycket realistisk och godkänd av EASA för professionell utbildning av piloter.

25-26 april var större delen av Flygande Veteraners piloter nere i Holland och tränade i DC-3-simulatorn. Alla piloter fick 4 timmar i simulatorn och fokus låg på träning av kritiska procedurer som motorbortfall under start, med och utan brand, landning med en motor avstängd (flöjlad propeller) mm. Ett flertal starter och landningar utfördes med diverse motorproblem för att trimma in handgrepp, nödåtgärder och för att förbättra tajmingen med pilotkollegan. Repetition är inlärningens moder.

Dessutom finns ett godkännande att med stipulerad träning och utförande i simulator kan man minska omfattningen av träningen i det riktiga flygplanet. Med andra ord en besparing och effektivisering samt att simulatorn gör det möjligt att träna situationer som är omöjliga att göra i ett flygplan utan att det frestar på motorer och riskerar flygplanet.

Nu återstår en del teoriutbildning samt flygning i Daisy för piloterna, innan de är godkända och redo att flyga dig och andra passagerare under den spännande flygsäsongen 2022!

Kuriosa – det är fyra handgrepp och fyra ”callouts” samt två kontroller innan landstället är uppfällt (det fälls in och hålls uppe med hydraultryck). Nedfällning kräver fyra ”callouts”, tre handgrepp och tre kontroller innan stället är ute och låst.

Flygande Veteraners piloter flyger DC-3-simulatorn i Utrecht som ligger en bit utanför Amsterdam i Holland. Inflygning till Lelystad. Piloten Anders Jakobsen flyger och instrueras av Kjell Nordström.
Inflygning till Lelystad. Piloten Anders Jakobsen flyger och instrueras av Kjell Nordström.