Daisys flygande funktionärer genomför repetitionsutbildning

Det är inte bara DC-3 Daisy som måste vara i tipp-topp skick inför årets flygpremiär. Det gäller även i högsta grad även våra flygande funktionärer.

Ett lika säkert vårtecken som tussilago och vitsippor är genomförandet vårens ”recurrent training”, dvs av myndigheten föreskriven initial- och repetitionsutbildning, för de funktionärer som har arbetsuppgifter i samband med flygning. Det gäller alltså främst piloter, färdmekaniker, kabinbesättning och reseledare.

Söndagen den 24 april träffades alla Flygande Veteraners flygande funktionärer på Hässlö flygförening för att genomföra en kurs med ett omfattande upplägg från kl. 09.00 till 18.00.

Förutom genomgång av teknik och procedurer för piloter, genomgång av all nödutrustning som finns ombord samt grunderna i hjärt och lungräddning (HLR) fanns möjlighet att informera om sommarens planerade flygningar. Johan Enér – som är ansvarig för all träning och utbildning avslutade dagen med besättningsamarbete (Crew Resource Management) i form av en intressant och givande föreläsning och grupparbeten.

Utöver nyttan med repetitionsutbildning så var något som också betonades det nyttiga och trevliga i att verkligen få träffas efter många månaders restriktioner.