Bli volontär på Västerås flygmuseum!

Nu har du chansen att göra en betydelsefull insats för flyget, för Flygande Veteraner och Daisy och för Västerås flygmuseum.

Västerås flygmuseum har hittills endast varit öppet på söndagar. För att göra museet mer tillgängligt för intresserade så har bland annat Flygande Veteraner önskat att det ska vara öppet även på lördagar. Nu har så beslutats, men vad som saknas är personal som på ideell basis kan och vill hjälpa till med denna hedersamma uppgift. Detta samarbete kommer att fördjupa den redan goda relationen med med Västerås flygmuseum, vilket kommer att gagna både Flygande Veteraner och museet.

Föreningen Flygande Veteraner kommer att ansvara för att museet är öppet på lördagar och kommer att se till att det finns personal på plats. Det är här du kommer in i bilden! Om du vill och har möjlighet att göra ett betydelsefullt arbete några lördagar i månaden, så är du helt rätt person.

Du behöver inte vara någon expert på flyg, ett intresse för flyg räcker långt. Det krävs inga förkunskaper, utan Flygande Veteraner och flygmuseet kommer att se till att du får den utbildning som behövs. Du bör vara social, engagerad och tycka om att träffa människor och ge service. 

Arbetsuppgifterna består i att bemanna museets reception, shop och café samt att vara på plats i hangaren bland flygplanen. Det krävs minst 4 personer per tillfälle, men ju fler vi blir desto lättare blir ju arbetet. Museet kommer vara öppet mellan kl. 11-16 på lördagar och vi som jobbar behöver vara på plats från kl. 9:30-10:00 fram till 16:30.

Arbetet är alltså helt ideellt, precis som allt annat arbete i Flygande Veteraner. Det kommer att finnas fika med smörgåsar till dom som jobbar.

Redan nu på söndag den 15 maj kl. 09:30 har vi första utbildningstillfället i museet, så om du tycker att detta låter intressant och vill uträtta något betydelsefullt, så anmäl ditt intresse på studs till Henrik Boresäter på mejladressen henrik.boresater@flygandeveteraner.se. Vi löser samåkning om så önskas.

Hoppas att vi ses på Västerås Flygmuseum!