Västerås flygplats framtid

Vid en presskonferens i slutet av mars informerade representanter för tre politiska partier i Västerås att Hässlö flygplats ska läggas ner. Vi har självfallet, tillsammans med andra intressenter på Hässlö/Västerås flygplats undersökt vad som gäller och när en eventuell stängning skulle kunna bli aktuell.

Först och främst har inte kommunen ännu fattat ett slutligt beslut att stänga flygplatsen, det kan bara kommunfullmäktige göra och det är ännu inte klart när frågan kommer upp i fullmäktige.

Flygplatsen är dessutom ett Nationellt Riksintresse vilket innebär att Trafikverket, därefter länsstyrelsen och slutligen försvarsdepartementet/regeringen skall hantera frågan och tillstyrka att stämpeln ”Riksintresse” tas bort. Hur omfattande denna process kan vara är oklart idag.

I det fall frågan trots allt skulle aktiveras kommer en nedläggning av flygplatsen inte att genomföras innan hösten 2022 som tidigast, detta, enligt uppgift, på grund av gällande avtal på flygplatsen.

Vi kommer från Flygande Veteraner självfallet att bevaka denna fråga med högsta prioritet för att, i det fall det kommer att bli nödvändigt, i god tid förbereda en alternativ lokalisering av Daisy’s hemmabas.

Vi kommer via vår webbplats, Facebook och tidningen att kontinuerligt informera om denna fråga så fort något nytt framkommer.