Stort tack alla som skänkte en gåva för att fylla Daisys tankar!

Under den tid som Daisy av olika anledningar inte kunde genomföra flygningar, förlorade samtliga av våra piloter sina behörigheter att flyga DC-3. I slutet av april i år var därför samtliga piloter nere i Utrecht i Holland, där världens enda professionella DC-3-simulator finns.

Alla piloter fick fyra timmar i simulatorn och övade kritiska procedurer, såsom motorbortfall under start mm. I simulatorn kan man träna på situationer som inte är möjliga att utföra i det riktiga flygplanet, utan att riskera att det frestar på motorerna eller skadar flygplanet.

Det kostar en hel del att öva i simulatorn, men det är det verkligen värt. Timkostnaden för att flyga i simulatorn är dessutom lägre än att flyga med Daisy.

Flygande Veteraners piloter Martin Ingfeldt och Kjell Nordström blev så här glada av alla gåvor som skänktes till bränsle, så de kunde utföra sina nödvändiga utbildningsflygningar med Daisy. Foto: Robert Malmstedt

Men det räcker inte med att enbart öva i simulatorn för att återfå behörigheten att flyga DC-3. Det krävs dessutom ett antal timmar i det riktiga flygplanet också. Det planerades ett tiotal timmar utbildningsflygning med Daisy.

Alla som har bil vet hur dyrt det är att tanka nuförtiden och detsamma gäller givetvis även Flygande Veteraner och Daisy, fast många gånger om! Att fylla de två främre tankarna, som rymmer 750 liter vardera, med AVGAS 100LL flygbensin, kostar med ett literpris på ca 33 kronor, totalt nästan 50.000 kr! Det är en tung utgift för en förening som inte har haft några intäkter på länge.

Vi startade därför en insamling på Facebook, där alla som ville hjälpa till kunde bidra med en gåva. Samma upprop skickades ut i ett nyhetsbrev via mejl till alla medlemmar. Vi satte målet för insamlingen till 50.000 kronor och när insamlingen var avslutad hade vi nästan nått upp till det höga målet. Ungefär hälften av gåvorna kom in via Facebook och resten via sidan “Stöd oss” på hemsidan, där man kan skänka en gåva med antingen kort eller Swish.

Vi vill härmed rikta ett stort och hjärtligt tack till alla som skänkte en slant till insamlingen! Vi har visat att vi kan nå vårt mål om vi gör det tillsammans! Det bådar gott för framtiden!

Om du missade insamlingen, men ändå vill skänka en slant, så går det utmärkt att göra det här på hemsidan på sidan Stöd oss. Alla gåvor, stora som små är betydelsefulla och gör verklig skillnad!

Detta upprop publicerades på Facebook och skickades ut i nyhetsbrev via mejl till alla medlemmar, vilket genererade många gåvor till Daisys bränsle. Foto: Tomas Rinman / Montage: Robert Malmstedt