Planerade flygningar inställda – förhoppningsvis kortare flygturer i augusti

Vi saknar fortfarande formella underlag för att komma igång med medlemsflygningar med Daisy. Främsta anledningen är att piloternas licenser för DC-3-flygning har förfallit, utan möjlighet till förlängd dispens. Detta på grund av det långa flyguppehållet sedan hösten 2019, då de flög Daisy senast. Vår flygchef Jozsy Wengström och vice flygchef Kjell Nordström planerar därför att resa till Holland i slutet av juli, för att få erforderlig träning i DC-3-simulator och bli uppdaterade.

Flygplanet Daisy är i fullgott och luftvärdigt skick, men vi väntar på ett luftvärdighetsbevis från Transportstyrelsen för att komma igång med vårt flygprogram.

Årets planerade medlemsflygningar är inställda, men vi hoppas kunna göra kortare turer med Daisy med start någon gång i augusti. Dessa turer kommer att annonseras ut via hemsidan, nyhetsbrev via e-post samt Facebook. Flygningar kan annonseras med kort varsel, så håll utkik!