Hårt arbete inför säsongsstarten

Daisys ideellt arbetande tekniker jobbar fortsatt hårt in i det sista för att få Daisy klar till säsongsstarten. På måndag i kommande vecka rullas hon ur hangaren på Västerås Flygmuseum och som det ser ut nu kommer den första flygningen för i år att ske några dagar senare. Planerade medlemsflygningar kommer att dra igång i mitten av juni och planen är att vi öppnar för bokningar till dessa i slutet av maj. 

Det är verkligen ett omfattande underhållsarbete som våra tekniker under ledning av föreningens tekniske chef Berndt Kvist har genomfört under vintern. Bland de största jobben som utförts kan nämnas: översyn av sporrställ, översyn av flygplanets dörrar och utbyte av alla fönster i cockpit, eftersom att tätningen mellan ruta och skalplåt läckte. Parallellt med detta pågår ett stort arbete med att revidera underhållshandboken, som styr alla underhållspunkter.

Imorgon torsdag kommer ett gäng frivilliga medlemmar till hangaren på Västerås Flygmuseum för att tvätta Daisy ordentligt utvändigt, så hon blir riktigt ren och fin tills på måndag, då hon kommer att rullas ur hangaren.

Planen är alltså att rulla ut Daisy ur hangaren på måndag. Efter det ska hon tankas och motorköras. Om allt går enligt plan och efter lite pappersarbete blir hon “released for flight”, vilket innebär att hon är redo för att flygas. 

Den första flygningen kommer att bli en teknisk kontrollflygning efter underhåll (MCF), som alltid utförs efter underhållsarbeten. Den kommer att utföras av vår flygchef Jozsy Wängström och vice flygchef Kjell Nordström, som även ska utföra kompetenskontroller (PC). För att allt detta ska kunna ske har flygavdelningen sökt ett godkännande hos Transportstyrelsen TS, för att få göra ett undantag på grund av Corona-pandemin.

Myndigheten ställer höga krav på oss innan undantag ges av i huvudsak av två orsaker. De som spakar Daisy har inte kunnat göra detta på 18 månader och att DC-3 är ett flygplan med en respektingivande ålder och har annorlunda förutsättningar än flygplan tillverkade i nutid.

Ser vi längre fram i tiden är intentionen att utföra webbaserad nödträning i slutet på maj, för alla besättningsmedlemmar, piloter, kabinpersonal och färdmekaniker. Så snart reserestriktionerna lyfts väntar träning i DC-3-simulator i Holland för resterande piloter, med syfte att återta typbehörigheter (Typerating) på DC-3.