Stort arbete i kabinen på Daisy i vinter

Daisy rullades in i Västerås flygmuseums hangar 22 oktober 2021. Nu startar vintersäsongens planerade underhållsarbeten, som ska vara klara i god tid innan flygsäsongen 2022.

Det stora jobbet i vinter är korrosioninspektion på insidan av kabinkroppen. För att kunna utföra denna inspektion måste vägg- och takbeklädnaden i kabinen tas bort och även det isoleringsmaterial som finns därunder. Den befintliga inredningen har suttit orörd sedan Linjeflygs tid, vilket är många år. Ingen inspektion har utförts sedan dess..

Både paneler och isolering kommer att ersättas med nytt. Vi måste nu följa moderna regler gällande brandtålighet, så att det tygmaterial som sitter i Daisy idag kommer att ersättas med moderna och brandsäkra material. Sättet vi genomför arbetet är koordinerat med Basler i USA, som har stor erfarenhet av denna typ av arbete.

Vi har även för avsikt att byta ut de något repiga plexiglasfönstren i passagerarkabinen mot nya.

Detta är ett mycket stort jobb, som kommer att pågå ända fram till och med februari. Vi kommer att kontinuerligt att informera och uppdatera hur arbetet fortskrider.