Motorproblem i Holland

Fredagen den 13 juli råkade Flygande Veteraners DC 3, Daisy, ut för motorproblem i samband med ett kort uppehåll för att tanka på Groningen i Holland. Daisy var på väg till England med medlemmar i Flygande Veteraner för att besöka Flying Legends på Duxford och Royal International Air Tattoo på Fairford.

Vid motoruppstart efter tankningsuppehållet visade det sig att vänster motor saknade oljetryck varför den omedelbart kuperades. Efter felsökning av medföljande tekniker blev slutsatsen att motorn har problem med en reduceringsväxel som i sin tur påverkat interna oljeledningar.

Efter genomgång av läget har det beslutats att genomföra ett motorbyte. En motor kommer att kunna levereras till Groningen för montering inom kort. Därefter kommer tester och kontroller att genomföras enligt samma regler som gäller för kommersiell luftfart innan Daisy kan återuppta flygningar enligt programmet.

På grund av det inträffade kommer vi att bli tvungna att ställa in ett antal aktiviteter under den närmaste tiden. Berörda resenärer kommer att informeras.

De resenärer som deltar i resan till Duxford/Fairford kommer att genomföra de planerade aktiviteterna genom att alternativa transporter och lösningar har organiserats.

Flygande Veteraner har samma ambitioner som kommersiell flygtrafik vad gäller säkerhet och vi strävar att nå högsta möjliga driftsäkerhet det går att ha med denna typ av materiel. Vi är i en kontinuerlig förbättringsprocess och får ständigt nya lärdomar.

Motorbyte kommer att genomföras av våra tekniker med stöd av våra kollegors, Dutch Dakota Associations personal och utrustning.

Vi räknar med att bytet av motor och obligatoriska tester kommer att vara genomfört under slutet av juli och att Daisy kommer att kunna flyga enligt årets program från andra halvan av augusti. Detta förutsätter dock att den motor som beställts kommer att kunna levereras inom två veckor som förväntat.