Anmälan flygning med DC-3 Daisy

Flygsässongen 2019 är nu avslutad och årets anmälan är stängd.

Nu är årets flygningar avslutade och Daisy tas i hangar för årligt underhåll