Regler och förutsättningar för våra flygningar

Bokning görs via anmälningsformulär
E-post: programgruppen@flygandeveteraner.se
Telefon: 08 29 50 33, onsdag och fredag kl 11-14

När en resa är fulltecknad sätts de som bokar upp på en väntelista. Vid avbokningar fyller vi på passagerarlistan från väntelistan.

För att bokningarna ska gå snabbt tänk på att vi vill ha följande uppgifter:

  • Ditt medlemsnummer
  • Önskemål om enkel eller dubbelrum, kost och eventuellt personnummer
  • Telefonnummer och mobilnummer
  • E-postadress
  • Din vikt

Betalning

Resan ska vara betald 14 dagar innan avresa, vid utlandsresor ska betalning ske 30 dagar innan avresa. Betalning görs på bankgiro 245-5657, glöm inte ange namn på resenär/resenärer samt resans nummer och namn. Betalning kan även göras på vårt servicecenter Bromma flygplats. OBS! För vissa resor ska betalning ske tidigare än vad som angetts. Detta framgår av bokningsbekräftelsen.

Avbokning

Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan, men tidigare än 14 dagar före avresan, återbetalas 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresan ska resenären betala fullt pris för resan, återbetalning görs inte. I fall av sjukdom, gäller egen försäkring.

Vid resor till utlandet gäller den sista bokningsdag som anges i beskrivningen av resan.

Försäkringar

Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma villkor som gäller för resor med charterflygbolag. Varje passagerare är sålunda försäkrad för en miljon kronor och har en bagageförsäkring.

Betalas resan med kreditkort, ger en del kortföretag ett visst skydd.

Force majeure

Föreningen har inte ekonomi som tillåter att föreningen bekostar passagerarnas hemresa om flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flygplats på grund av tekniska fel eller andra orsaker utanför föreningens kontroll. Föreningen gör då vad den kan för att medverka till passagerarnas hemresa, men se till att du har kontanter eller betal-, kreditkort för att själv bekosta din hemresa med annat färdmedel. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller.

Inställda flygningar

Huvudsyftet med våra flygningar är att erbjuda en trevlig flyghistorisk upplevelse. Om det inte kan uppnås, till exempel på grund av dåligt väder, kan flygningar ställas in eller skjutas upp, ofta med kort varsel. Resa kan även komma att ställas in då allt för få medlemmar bokat en resa. Betald resa återbetalas.

Vem får flyga med?

För att få flyga med Daisy krävs medlemskap i Flygande Veteraner. Barn till och med 12 års ålder får medfölja vuxen medlem utan att själv vara medlem. Full avgift för flygningen måste dock betalas.

Bagage

Resande får medföra bagage om högst 8 kg.

Incheckning

Inställelse ska ske på anvisad flygplats en timma före avgång. Utgång för transport till planet sker cirka 30 minuter före avgång. Vi har inte möjlighet att vänta på den som kommer för sent.

Säkerhetsrutiner

De ökade internationella säkerhetskraven på flygplatserna påverkar det även vår verksamhet. Daisys passagerare kan räkna med att passera flygplatsernas säkerhetskontroller. Allt bagage räknas som handbagage när vi flyger med Daisy.

Lämna knivar, saxar och liknande hemma. Vätskor inklusive parfym och smink, krämer och tandkräm får innehålla: Högst en dl vardera och allt måste förvaras i en liten plastpåse som kan erhållas på flygplatser. Påsen ska visas upp vid passering av säkerhetskontrollen.

OBS! För deltagande på samtliga resor krävs medlemskap i föreningen Flygande veteraner. En kostnad, för närvarande 350 kronor per kalenderår, som tillkommer på resekostnad för den som inte redan är medlem.

För detaljer och uppdateringar gällande resor se samlingssidan för resor eller kontakta Flygande veteraner per telefon 08-29 50 33

Tillbaka till medlemsflygningar