Regler och förutsättningar för våra flygningar

Bokning görs via anmälningsformulär
E-post: programgruppen@flygandeveteraner.se
Telefon: 08 29 50 33, onsdag och fredag kl 11-14

När en resa är fulltecknad sätts de som bokar upp på en väntelista. Vid avbokningar fyller vi på passagerarlistan från väntelistan.

För att bokningarna ska gå snabbt tänk på att vi vill ha följande uppgifter:

  • Ditt medlemsnummer
  • Önskemål om enkel eller dubbelrum, kost och eventuellt personnummer
  • Telefonnummer och mobilnummer
  • E-postadress
  • Din vikt

Betalning

Resan ska vara betald 14 dagar innan avresa, vid utlandsresor ska betalning ske 30 dagar innan avresa. Betalning görs på bankgiro 245-5657, glöm inte ange namn på resenär/resenärer samt resans nummer och namn. Betalning kan även göras på vårt servicecenter Bromma flygplats. OBS! För vissa resor ska betalning ske tidigare än vad som angetts. Detta framgår av bokningsbekräftelsen.

Avbokning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av Corona viruset har vi beslutat att ändra reglerna för avbokning.  Vid avbeställning av resa mer än 7 dagar innan planerad avgång återfås  hela kostnaden för resan. Vid avbeställning senare än 7 dagar innan resan men mer än 2 dagar innan resan återfås 50 % av kostnaden för resan. I det fall avbeställning sker mindre än 2 dagar innan resan sker ingen återbetalning.

Dessa regler gäller tills vidare.

OBS att för vissa resor med övernattning gäller de avbeställningsregler som anges i reseprogrammet och som framgår av bokningsbekräftelse. För mer information kontakta Reseledaren som anges i reseprogrammet.

I det fall Flygande Veteraner ställer in en resa återbetalas självfallet hela kostnaden för resan.

För frågor avseende avbeställningsregler och andra frågor kontakta Reseledaren enligt reseprogrammet eller skicka mail till programgruppen@flygandeveteraner.se

Försäkringar

Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma villkor som gäller för resor med charterflygbolag. Varje passagerare är sålunda försäkrad för en miljon kronor och har en bagageförsäkring.

Betalas resan med kreditkort, ger en del kortföretag ett visst skydd.

Force majeure

Föreningen har inte ekonomi som tillåter att föreningen bekostar passagerarnas hemresa om flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flygplats på grund av tekniska fel eller andra orsaker utanför föreningens kontroll. Föreningen gör då vad den kan för att medverka till passagerarnas hemresa, men se till att du har kontanter eller betal-, kreditkort för att själv bekosta din hemresa med annat färdmedel. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller.

Inställda flygningar

Huvudsyftet med våra flygningar är att erbjuda en trevlig flyghistorisk upplevelse. Om det inte kan uppnås, till exempel på grund av dåligt väder, kan flygningar ställas in eller skjutas upp, ofta med kort varsel. Resa kan även komma att ställas in då allt för få medlemmar bokat en resa. Betald resa återbetalas.

Vem får flyga med?

För att få flyga med Daisy krävs medlemskap i Flygande Veteraner. Notera att barn upp till 12 års ålder har gratis medlemskap. Full avgift för flygningen måste dock betalas.

Bagage

Resande får medföra bagage om högst 8 kg.

Incheckning

Inställelse ska ske på anvisad flygplats en timma före avgång. Utgång för transport till planet sker cirka 30 minuter före avgång. Vi har inte möjlighet att vänta på den som kommer för sent.

Säkerhetsrutiner

De ökade internationella säkerhetskraven på flygplatserna påverkar det även vår verksamhet. Daisys passagerare kan räkna med att passera flygplatsernas säkerhetskontroller. Allt bagage räknas som handbagage när vi flyger med Daisy.

Lämna knivar, saxar och liknande hemma. Vätskor inklusive parfym och smink, krämer och tandkräm får innehålla: Högst en dl vardera och allt måste förvaras i en liten plastpåse som kan erhållas på flygplatser. Påsen ska visas upp vid passering av säkerhetskontrollen.

OBS! För deltagande på samtliga resor krävs medlemskap i föreningen Flygande veteraner. En kostnad, för närvarande 350 kronor per kalenderår, som tillkommer på resekostnad för den som inte redan är medlem.

För detaljer och uppdateringar gällande resor se samlingssidan för resor eller kontakta Flygande veteraner per telefon 08-29 50 33

Tillbaka till medlemsflygningar