Regler och förutsättningar för våra flygningar

Vem får flyga med?

För deltagande på samtliga resor krävs medlemskap i föreningen Flygande Veteraner i minst tre månader innan datumet för flygningen. Notera att barn upp till 12 års ålder har gratis medlemskap men måste ändå vara registrerade i vårt medlemsregister. Full avgift för flygningen måste dock betalas. Alla är välkomna som medlemmar och du anmäler dig enkelt här

Bokning

Du bokar flygningar på hemsidan på sidorna för de olika flygningarna. När du hittat den resa du vill boka loggar du in och bokar direkt online. Du kan betala med kort eller Swish direkt vid bokningen eller via bankgirofaktura som skickas med e-post. Det går även att boka i Medlemsportalen Mina Sidor. Instruktion om hur du bokar hittar du här.

Om flygningen är fullbokad så kan du ange att du är intresserad av att stå på kölista, så kontaktar vi dig om det på grund av avbokningar blir lediga platser tillgängliga. 

Om du har problem med att boka online kan du kontakta bokningsansvarig på e-postadress: resor@flygandeveteraner.se.

Betalning

Resan betalas enklast online med kort eller Swish direkt vid bokningen. Betalning kan även göras via bankgirofaktura som skickas med e-post. Om betalning sker via bankgiro så var noga med att ange rätt bankgironummer och OCR-nummer vid betalning. Resan ska vara betald senast 14 dagar innan avresa, oavsett förfallodatum som står på bankgirofakturan. Se även informationen för respektive flygning om speciella betalningsregler gäller. 

Vad ingår i resans pris?

Flygresan till och från destinationsorten och i förekommande fall busstransfer på destinationsorten, till exempel till och från hotell eller till och från besöksobjekt. Mat och logi tillkommer om inte annat anges. Vidare kan enklare catering ingå under resan om flygtiden uppgår till en timme eller mer. Catering kan därför inte förväntas på våra kortresor. 

Avbokning

Avbokning sker via detta formulär. Om avbokning sker tidigare än 30 dagar innan avresa återbetalas hela resans pris. Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris. Vid avbokning senare än 14 dagar innan avresa måste fullt pris för resan erläggas, dvs återbetalning görs inte. I fall av sjukdom kanske din egen reseförsäkring gäller. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag. Vid resor till utlandet gäller det sista avbokningsdatum som anges i beskrivningen av resan. 

Kontaktuppgifter

Det är mycket viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig, så att vi kan nå dig om vi har information att delge, till exempel ändrad avgångstid eller inställd flygning. Se därför till att din mejladress och ditt mobilnummer är korrekta i medlemsportalen. Se också till att du tillåter att vi skickar mejl och SMS till dig. 

Försäkringar

Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma villkor som gäller för resor med charterflygbolag. Varje passagerare är sålunda försäkrad för en miljon kronor och har bagageförsäkring. 

Force majeure

Föreningen har inte ekonomi som tillåter att föreningen bekostar passagerarnas hemresa om flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flygplats på grund av tekniska fel eller andra orsaker utanför föreningens kontroll. Föreningen gör då vad den kan för att medverka till passagerarnas hemresa, men se till att du har kontanter, betal-, eller kreditkort för att själv bekosta din hemresa med annat färdmedel. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller. 

Inställda flygningar

Huvudsyftet med våra flygningar är att erbjuda en trevlig flyghistorisk upplevelse. Om inte detta kan uppnås, till exempel på grund av dåligt väder, kan flygningar inställas eller uppskjutas, ofta med kort varsel. Resa kan även komma att ställas in då allt för få medlemmar bokat en resa. Vid inställd flygning återbetalas hela deltagaravgiften, så snart vi har möjlighet. Alla i föreningen arbetar ideellt, så räkna med att återbetalningen kan dröja upp till några veckor.

Bagage

Resande får totalt medföra bagage om högst 8 kg. Allt bagage räknas som handbagage, som du själv bär med dig ombord. Daisys passagerare kan räkna med att passera flygplatsernas säkerhetskontroller

Incheckningsrutiner

Du kommer att få information via mejl innan avresa om var och när incheckning ska ske. Rent allmänt ska inställelse ske på anvisad flygplats en timme före avgång. Utgång för transport till planet sker ca 30 minuter före avgång. Vi har inte möjlighet att vänta på den som kommer för sent. 

Introduktion – Medlemsdeklaration

Följande information är viktig läsning för dig som medlem i Flygande Veteraner om du ska flyga som passagerare i DC- 3 ”Daisy” som drivs av organisationen Flygande Veteraner. Riskerna är något större än de som är förknippade med att flyga i ett kommersiellt flygplan. Transportstyrelsen har utgett de villkor som reglerar våra flygningar, villkoren är en blandning av olika regelsystem som kallas särskilda flygsäkerhetsmässiga villkor. Detta dokument syftar till att informera dig om de säkerhetsstandarder när du deltar i en flygning med DC-3 ”Daisy”. När du har läst detta dokument bör du ha tillräcklig information för att fatta ett välgrundat beslut om huruvida riskerna är acceptabla för dig. Före flygningen kommer du att behöva bekräfta att du har fått denna information och samtycka till dessa förutsättningar. 

Bakgrund

Vissa aktiviteter som att flyga som passagerare med ett flygbolag har en berättigad förväntning på en mycket hög säkerhetsnivå. Att flyga som passagerare i ett gammalt flygplan kommer med en något ökad risknivå. 

Regulatorisk tillsyn

Innan Flygande Veteraner och DC-3 Daisy fick ett godkännande för att transportera medlemmar i DC-3 har Transportstyrelsen gjort en inspektion av vår verksamhet för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga bestämmelser och krav från Transportstyrelsen själva, detta godkännande (genom form av ett undantag från normala passagerartransportstandarder) förnyas på årsbasis och kontrolleras kontinuerligt. 

Det är viktigt att förstå att den gällande lagstiftningen är något lättare än den som är förknippad med kommersiell flygtransport (flyg med flygbolag) och även om Transportstyrelsen har viss tillsyn över vår verksamhet, är den något mindre än den som tillhandahålls för flygbolag. 

Flygplansunderhåll

Vårt flygplan underhålls av vår egen av Transportstyrelsens godkända underhållsorganisation. AUB.0229 Servicen utförs enligt ett schema och punkter överenskommet med Transportstyrelsen och innebär regelbundna kontroller under hela flygsäsongen. Dessa sträcker sig från den dagliga kontrollen till den djupgående “Årliga kontrollen”. 

Flygplansspecifika risker

Följande risker är de som är specifikt förknippade med att flyga i ett DC-3-flygplan: 

Designstandard

Kommersiella flygplan av idag är designade för betydligt högre standarder och drar nytta av den senaste tekniken och materialen. Även om det är en väl beprövad design, utsätter flygning i ett historiskt flygplan dig oundvikligen för en något större risk än att flyga i en modern Boeing eller Airbus. 

Motor- eller komponentfel

Motorfel är alltid en möjlighet. Våra motorer servas regelbundet och totalrenoveras enligt föreskrifter av tillverkaren och underhållsrutiner som godkänts av Transportstyrelsen. Även om våra piloter är mycket erfarna, kan ett motorbortfall vid en kritisk tidpunkt resultera i en olycka och därmed allvarlig skada för dig som medlem. Det finns flera andra icke-normala situationer som kan uppstå som ett resultat av komponent- eller andra fel, men du kan vara säker på att alla våra piloter är mycket erfarna och tränar regelbundet för att hantera sådana händelser, precis som i ett vanligt flygbolag. 

Vad händer om något går fel?

Flygplanet är fullt försäkrat för ansvar för tredje man och passagerare. Om du har en personlig livförsäkring eller liknande försäkringar bör du göra dina egna förfrågningar om omfattningen av försäkringen innan du deltar i aktiviteter som denna. 

Sammanfattning

Även om vi försöker minska dessa risker till en så låg nivå som rimligen är praktiskt möjligt, är den kvarvarande risken fortfarande något större än den som är förknippad med att flyga som passagerare på ett kommersiellt flygplan. Det finns alltid risk för händelser som kan medföra allvarlig skada som ett resultat av att delta i en flygning med DC-3 Daisy. Vi anser att du nu bör ha tillräcklig information för att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida du vill samtycka till dessa risker och att flyga med oss. Men om du behöver ytterligare information innan du bestämmer dig, vänligen kontakta oss på 08-29 50 33 eller info@flygandeveteraner.se så svarar vi gärna på eventuella ytterligare frågor du kan ha. Innan du flyger med oss måste du underteckna en deklaration som anger att du har läst och förstått detta dokument och som vi även kallar medlemsdeklaration. 

Vi önskar dig en trevlig flygning med DC-3 Daisy!