(Inställt) Kallelse till årsmöte

Mötet är tyvärr inställt

Läs mer om det här

 

 

Tidigare information nedan:

Välkommen att delta i Föreningen Flygande Veteraners årsmöte 2020!

Datum: Måndagen den 10 augusti
Tid: 18.30
Plats: På grund av covid-19 genomförs årsmötet kombinerat digitalt såväl som fysiskt möte. Medlem är fri
att välja vilket.
Fysiska mötet: Waldenströmssalen i Immanuelskyrkan, Kungsstensgatan 17, Stockholm.
Digitalt deltagande: Detaljerad beskrivning av hur digitalt deltagande går till framgår i detaljerade inbjudan nedan.

Läs detaljerad inbjudan

Ta del av årsredovisningen
Bilaga till årsredovisningen
Verksamhetsberättelse 2019

Foto: Karl-Axel Kaplan