Årsmöte 2020 flyttat

Kära Flygande Veteraner vänner.

Som ni alla vet har vi en spridning av Coronavirus i Sverige. Spridningen sker främst genom kontakter människor emellan.

Alla typer av folksamlingar, små eller stora, medför risker. Vi i styrelsen vill inte riskera våra medlemmars hälsa och har därför bestämt att senarelägga vårt Årsmöte 2020.

Vi kan för närvarande inte ge en klar information om när mötet kan äga rum utan kommer att meddela samtliga medlemmar detta med minst tre veckors framförhållning.

Vi beklagar detta, men ser inget bättre alternativ.

Hälsningar
Lars Wissing
ordförande Flygande veteraner