Valberedningens förslag till styrelse 2021–22

Anders Blomkvist
47 år. Anders har arbetat med flyg hela sitt vuxna liv och är expert inom luftvärdighet. Anders har nog haft de flesta befattningar man kan ha inom flygbolag, har ägt eget flygbolag som han avyttrade vintern 2019. Anders är ordförande i den ideella föreningen AOPA, och hans intresse ligger i att värna om svenskt privatflyg och allmänflyg.

Henrik Boresäter
45 år. Fru och en dotter, bor i Täby. Uppväxt på västkusten och från första början utbildad musikant. Har till och från spelat 1995–2008. Har sedan 2004 jobbat med försäljning och varumärkesbyggnad för bland annat gitarrtillverkaren Fender. Driver sedan två år Entercast med en kollega. Har certifikat för segel- och motorflyg samt helikopter. Närmar sig den gyllene gränsen 1 000 flygtimmar. Man behöver aldrig vrida armen av Henrik för en tidig morgongolf, då mornar är det bästa han vet. Trivs bra i föreningslivet. Motto: ”Säger hellre ja än nej, det brukar bli roligast så.”

Per-Olov Bortas
Numera är Per-Olov Bortas pensionär efter att ha tillbringat sitt yrkesliv inom svensk tillverknings- och exportindustri. Huvuddelen av tiden har Per-Olov arbetat med marknads- och fordonsteknik på Scania. Per-Olov värdesätter friluftsliv och uppskattar att vara ute i skog och mark. Han har också ett stort intresse för äldre maskiner och fordon av alla slag, inte minst flygmaskiner. Inom Flygande Veteraner har Per-Olov lång erfarenhet som reseledare, vilket har berett honom mycken glädje och stimulans.

Sture Friedner
Suppleant i Flygande Veteraners styrelse. Han var även med i styrelsearbetet i Vallentuna Aviatörförening som opererade Åke Janssons DC-3 Congo Queen. Sedan länge medlem i Flygande Veteraner och har gjort flera fantastiska långresor med Daisy. Sture har varit privatpilot och ägt en egen Saab Safir som han tillsammans med Åke Jansson renoverade till ursprungsskick. Sture är flitig artikelförfattare i Flygande Veteraners medlemstidskrift.
I grunden är Sture tandläkare och psykolog och startade Narkoskliniken, en mottagning för patienter som inte törs gå till tandläkaren.

Christina Hellberg
Christina har varit verksam som bildingenjör på Sveriges Televisions tekniska avdelning. De sista åren som anställd på SVT arbetade Christina med produktionsplanering för fotografer och redigerare på SVT Fiction och Nyheter. Christina Hellberg tog i sin ”gröna ungdom” A-cert på sjöflyg vid dåvarande F 2 Hägernäs. Var i många år aktiv i Vallentuna Aviatörförening, som bland annat opererade DC-3:an Congo Queen.

Martin Ingfeldt
43 år. Flyger Daisy som styrman sedan fem år. Är till vardags verksam vid Airways Flygutbildning i Västerås, för närvarande som skolchef och har som instruktör utbildat trafikflygare och privatflygare sedan 15 år tillbaka. Har tidigare arbetat med och varit företagsledare inom IT och försäljning. Martin har sedan länge ett stort intresse för veteranflyg och allmänflyg generellt.

Berndt Kvist
Började banan som flygtekniker i flygvapnet. Eltekniker på J 35F Draken 1973 vid F 1 i Västerås. Efter nerläggningsbeslutet 1979 tog Berndt civilt certifikat och började på SAS Arlanda, första typkurs Airbus A300. Han kom efter några år till SAS tekniska utbildning och knöts snart till Saab-Fairchild Training Center och utbildningen på Saab SF-340. Första kurserna var 1984 för Crossair och Swedair. Arbetade därefter med utbildning på Airbus A320 och Saab 2000 inom SAS Flight Academy. Blev 1997 anställd på Saab som tekniskt ansvarig för sex Saab 2000, opererade i SAS Commuters regi, utifrån Arlanda. Därefter rektor på Hässlögymnasiet i Västerås.

Claes Martinsson
43 år. Med en mamma och pappa som flyglärare så var valet enkelt att börja flyga i unga år. Claes ordinarie arbete är styrman på flygbolaget Novair, där han flyger Airbus A321. Utöver detta så gillar Claes flyg i alla dess former och flyger allt från ultralätt och segelflyg till sitt eget renoverande flygplan – och även Daisy. Claes flyger på sin lediga tid gärna till Gotland och det otroligt vackra Bunge flygfält.

Nils Sievert
Född 1951. Fru och tre söner som är spridda över världen. Nils Sievert bor i Lindesberg och spenderar en hel del tid i Västerås på Hässlö Flygförening. Nils har arbetat med militära flygsimulatorer större delen av sin yrkeskarriär, vilket inneburit att se till att simulatorerna följt flygplanens utveckling. Det har också ingått en hel del arbete med att bistå FMV vid upphandlingen av simulatorer för JA 37, TP 84 och JAS 39. Några år har Nils även arbetat med framtagning av kärnkraftverkssimulatorer.
För drygt tio år sedan tog Nils ett PPL, Private Pilot Licence, senare kompletterat med I-bevis. Med några vänner har Nils gjort ett antal flygturer runt om i Europa. Bland annat har Nils landat på Barra på yttre Hebriderna. Där landar man på havsbotten när det är ebb och sedan taxar man upp på land när floden kommer! Nils säger sig vara datanörd men snickrar gärna på fritiden, när han inte fastnar på flygklubben i Västerås.

Jozsy Wengström
Som flygchef för Flygande Veteraner har Jozsy även en plats i styrelsen. Jozsy är 62 år, bor i Stockholm, gift med Yvonne och har två söner och fyra barnbarn. Flyg har varit en stor del av Jozsy liv de senaste 45 åren. Han började med segelflyg och fick första pilotjobbet 1981. Idag flyger Jozsy Boeing 767 på TUI, Cessna 185 på flottörer privat och – sist men inte minst – Flygande Veteraners Daisy!

Michael Östergren
Bakgrund från SAS där Michael var projektledare för introduktionen av MD-80. Han har mek-cert-utbildning för flygplan DC-9, MD-80 samt Boeing 767. Michael har varit chef för utvecklingsprogrammet JAS 39 C/D MS19 samt MS20 och fick i flygvapnet en teknisk grundutbildning samt en taktisk översiktskurs. En internationell flygutveckling har tagit Michael runt i Europa samt till Amerika. Michael och hans bror Peter byggde upp en DC-3 som numera kan beskådas i Norrtälje.

Peter Östergren
Peter är sedan 35 år verksam i fastighetsbranschen och förvaltar både egna och andras fastigheter, både privat och offentligt ägda. Vid sidan av detta är han aktiv i ett antal styrelser i bolag med inriktning mot IT, HR och fastighet. Är ekonom i botten och gillar att arbeta i administrativa miljöer. Är engagerad i sin hemkommun som förtroendevald i kommun och Svenska kyrkan. Föreningsaktiv och då främst som förtroendevald revisor. Flygintresserad och då främst ”Big props”. Peter Östergren har tillsammans med sin bror Michael varit huvudman för DC-3:an i Norrtälje.

Foto: Maria Andersson