Uppdatering gällande årsmötet

Årsmötet, som var planerat till 10 augusti, kommer att senareläggas.

Vi hade hoppats att redan nu kunna meddela nytt datum, men eftersom vi har ett fel i vårt medlemsregister och vill säkerställa att detta är åtgärdat, innan ny kallelse går ut, kan vi ännu inte ange ny tid.

Vi beklagar naturligtvis detta irriterande faktum, men hoppas att ni får en fortsatt skön sommar och vi återkommer så fort vi kan.
De som anmält sig till mötet meddelar vi personligen.

Hälsningar
Styrelsen
Flygande Veteraner