UPPDATERAD INFORMATION AVSEENDE DAISY

Enligt tisdagens information på Facebook och på vår hemsida uppstod en brand i anslutning till en motor i samband med start i Linköping på väg från Holland. Daisy står nu på SAAB fältet i Linköping. Enligt gällande regelverk har Haverikommissionen beslutat att genomföra en utredning som påbörjades under torsdagen den 16 augusti med ett besök på plats och besiktning av Daisy. Efter utredningens genomgång och konstruktiva respons har maskinen gjorts tillgänglig för oss och vi kan nu påbörja arbetet med att färdigställa Daisy för flygning. Tidpunkt för preliminär och slutlig rapport är idag inte bekant.

Utöver ovan nämnda utredning kommer vi själva att genomföra en noggrann genomgång för att utreda vilka åtgärder som krävs för att Daisy ska vara redo att flyga igen. Vår bedömning idag är dock att vi inte kommer att kunna genomföra några flygningar med Daisy under resterande del av säsongen. Samtliga som anmält sig till en resa med Daisy kommer att kontaktas direkt, per mail eller telefon, av respektive reseledare som kommer att ge mer utförlig information. Vi har också ambitionen att söka finna lösning på ett par resor där särskilda förutsättningar råder. Passagerarna på dessa resor har redan informerats eller kommer att informeras direkt inom kort.”