Ta chansen att besöka DC-3 Daisy på Västerås Flygmuseum

Arbetet med att klargöra Daisy är nu inne i sitt slutskede. Allt har ju blivit fördröjt på grund av Covid-19 och det är ännu inte helt klart när vi kan göra första turen i år med hänsyn till myndigheternas krav på social distans mm.

Däremot finns det möjlighet att besöka Daisy på plats på Västerås flygplats och få en visning och redogörelse för flygplanet av några av våra duktiga funktionärer. Det blir en komplett visning som även ger möjlighet att besöka planet invändigt och få alla detaljer beskrivna samt givetvis ställa frågor.

Antalet deltagare vid varje besök är begränsat för följa myndigheternas krav på social distans samt för att ge deltagarna så god behållning som möjligt – förhandsanmälan är därför nödvändig.

Vi planerar att genomföra Daisy besök vid följande tillfällen:

  • Onsdagen den 17 juni klockan 17.00
  • Onsdagen den 24 juni klockan 17.00
  • Lördagen den 27 juni klockan 13.00
  • Onsdagen den 1 juli klockan 17.00
  • Lördagen den 4 juli klockan 13.00

Finns tillräckligt intresse kommer vi att genomföra ytterligare besök.
Kostnad – Frivilliga bidrag mottages tacksamt Swishnummer 123 197 39 57

Obligatorisk anmälan sker genom att skicka E-post till info@flygandeveteraner.se med angivande av samtliga deltagares namn samt valt datum.

Vi räknar med att ge definitivt besked, per E-post, avseende respektive tillfälle senast två dagar innan aktuellt datum.

Missa inte denna möjlighet att få en ordentlig presentation av Daisy på plats i Västerås.

Foto: Sture Friedner