Simulatorträning inför en aktiv flygsäsong

Sedan något år finns en DC 3 simulator i Holland, https://www.mps.aero/about-us/dc-3/. Sex av Flygande Veteraners piloter tränade i slutet av april på denna simulator.

Nedan summeras de lyckade och nyttiga 6 timmar DC-3 simulator som de sex som flyger Daisy fick möjligheten att träna i.

Det blev träning i mycket kritiska procedurer som gäller i första hand motorbortfall under start med och utan brand (sammanlagt 30st!), inflygningar på en motor med avbruten landning för att stiga och komma tillbaka och landa.

Sedan Daisy byggdes 1943 har mycket hänt inom flyget inte minst på tekniska sidan. Bara för att nämna något, på de senaste Boeing och Airbus modellerna krävs det tre handgrepp för att släcka en motorbrand. Dessutom, om man så önskar, finns det att tillgå full automatik som flyger flygplanet d.v.s autopilot och autothrottle på önskad kurs, höjd och fart. Med DC-3an under samma förhållande krävs det sex handgrepp för att ta hand om en motorbrand samtidigt som ingen autopilot eller autothrottle finns att tillgå, det vill säga pilot som är flygande (PF=Pilot Flying) måste flyga för hand med högsta precision och assisterande pilot (PM=pilot monitoring) får utöver uppgiften att övervaka och assistera läsa nödchecklistor som jämförelsevis med moderna flygplan är omständliga med många handgrepp. Det var för deltagarna utmanande men mycket givande att få öva på detta!

Efter tre pass på två timmar per besättning var alla rörande överens om att DC-3 simulatorn ger mycket bra träning där säkerheten blir ännu bättre liksom kunskapen om DC-3 och de procedurer som tillämpas inom Flygande Veteraner.