Reseprogrammet släppt och ändrade regler för avbokningar

Arbetet med säsongens program är nu avslutat och resultatet finns att läsa på sidan Medlemsflygningar.

Du kan redan idag anmäla dig till någon eller några av säsongens resor. Vi jobbar mot att kunna starta flygningarna i slutet av april.

Coronaviruset och konsekvenserna av detta påverkar ju idag i princip all aktivitet i stora delar av världen och därmed också oss i Flygande Veteraner och våra planer. Vi kommer att här på vår webbplats och Facebook kontinuerligt uppdatera våra planer och informera om läget. Dessutom har vi på grund av osäkerheten som råder beslutat att göra reglerna för avbokningar betydligt mer flexibla än tidigare.
Självfallet återbetalas erlagd kostnad för resa om vi ställer in en flygning på grund av Corona viruset och dess härjningar.

Ändrade regler för avbokning

Vid avbeställning av resa mer än 7 dagar innan planerad avgång återfås hela kostnaden för resan.
Vid avbeställning senare än 7 dagar innan resan men mer än 2 dagar innan resan återfås 50 % av kostnaden för resan. I det fall avbeställning sker mindre än 2 dagar innan resan sker ingen återbetalning.

Dessa regler gäller tills vidare.