Rapport angående reparationen av Daisy

Här kommer en positiv rapport från Basler i USA angående reparationen av Daisys skadade nacell

Som vi informerade om i slutet av oktober så var den smidigaste lösningen att montera bort den skadade nacellen (gondolen som motorn är monterad på) från vingen och skicka den till en verkstad i USA för reparation, där en del delar byts ut så att hållfasthet och funktion återställs.

Nacellen skickades till företaget Basler i USA, som har stor erfarenhet av att arbeta med DC-3. Arbetet har fortgått en tid och går enligt uppgift mycket bra. Se bifogade bilder.

The nacelle is coming along well. We have finished making modifications to the new firewall to include all of the holes required for your installation. Today we will begin attaching the new skins to the nacelle and firewall. We will also work on gathering the necessary parts and pieces for the static line installation.