Konsekvenser av Covid-19 för vår verksamhet

Vi påverkas alla idag av Corona viruset och det på ett sätt som vi aldrig tidigare upplevt. Samhällsfunktioner av olika slag förändras kraftigt. Vissa av oss anmodas att undvika direkt kontakt med andra etc. Självfallet påverkar detta också oss i Flygande Veteraner och våra planer inför den kommande säsongen.

Den planerade simulatorträningen av våra piloter kan ej genomföras som planerat i slutet av mars utan senareläggs. Arbetet med att färdigställa Daisy inför säsongen påverkas självfallet också då våra hårt arbetande tekniker måste ta hänsyn till de rekommendationer som gäller.

Mot ovan nämna bakgrund räknar vi med att Daisy som tidigast får luft under vingarna i början av juni. Vi kommer att kontinuerligt informera om planerna för verksamheten på hemsidan och på Facebook.

Vi har också beslutat att tillsvidare stänga Service Centret på Bromma. Det går utmärkt att nå föreningen via e-mail på adresserna nedan. Det går också bra att ringa och lämna ett besked på telefonsvaren, 08-29 50 33, så ringer någon från föreningen upp.

OBS, självfallet går det även fortsättningsvis att boka resor på vanligt sätt på hemsidan. Har Du specifika frågor om resorna – kontakta den reseledare som finns angiven.

Kontaktuppgifter finns i senaste numret av vår tidning.

info@flygandeveteraner.se
programgruppen@flygandeveteraner.se
medlemsservice@flygandeveteraner.se