Inställda flygning under andra halvan av maj

Flygningarna med Daisy den 20 maj i Stockholmsområdet samt turen till Värmland den 26 – 27 maj kommer inte att kunna genomföras som planerat.

Detta p g a att det i samband med möte på Transporstyrelsen igår, onsdagen den 16 maj, framkom att den dokumentation som förberetts behöver kompletteras och detta på grund av den omfattande uppgradering av Daisys instrument som genomförts. Arbetet med dessa kompletteringar och det slutgiltigt godkännande av Transportstyrelsen innebär tyvärr att vi inte kan genomföra de flygningar som nämnts ovan.

Vår förhoppning är att ärendet handlägges skyndsamt när det inlämnats till Transportstyrelsen och att vi därmed också inom kort kan flyga enligt årets program.

Vi jobbar för att finna ett alternativ till denplanerade fallskärmshoppningen kommande söndag i samband med detta av KAK organiserade Gärdesloppet. Klart är det planeras överflygning över området av SK 16/Mean Machine strax för kl 12.

Berörda resenärer har kontaktats per e-mail eller telefon. ”Flyg med Daisy” turer från Skå är sedan tidigare planerade till 25 augusti och några dagar därefter. Vi planerar också att genomföra den nu inställda turen till Värmland, Torsby och Karlstad, och de planerade ”Flyg med Daisy” turerna i början av oktober.