Information om vintergenomgången

Vintersäsongens omfattande arbete på Daisy tar några dagar längre än ursprungligen planerat

Under det gångna vinteruppehållet för Daisy har ett mer omfattande arbete än normalt genomförts. Det traditionella service och översynsarbetet enligt gällande planer och regler har genomförts planenligt och utan problem. Utöver detta har vi under detta uppehåll dessutom gjort en omfattande uppgradering av navigations och radioutrustning som gör att Daisy kommer att ha en nivå som möter framtida kända krav för att  flyga i dålig sikt. Vi har på detta sätt ytterligare förbättrat säkerheten och möjligheten att operera även i dåligt väder.

Det omfattande arbetet som nu gjorts har tyvärr inneburit att Daisy blir klar för sin första flygning något senare än ursprungligen planerat vilket innebär att vi tyvärr måste ändra datum för resan till Arlanda som ursprungligen var planerad till den 28 april. Likaså kommer vi med största sannolikhet inte att kunna genomföra några ”Flyg med Daisy” turer på Hässlö den 29 april.

Vi återkommer inom kort med nytt datum för Arlanda resan samt aktivitet på Hässlö.