Information om Peenemünde resan

Vi har tyvärr blivit tvungna att ställa in Daisyflygningen till Peenemünde den 4 – 6 maj.

Programgruppen arbetar nu med att försöka genomföra resan på annat sätt. Alla bokade passagerare har fått och kommer fortlöpande att få information, så fort den finns tillgänglig.

Vi har inför den kommande säsongen med Daisy planerat och i princip slutfört det normala och mycket omfattande arbete som krävs för att hålla Daisy flygande med de krav som ställs av flygsäkerhetsmyndigheter och oss själva. Detta arbete har genomförts helt planenligt och på normalt sätt.

Till detta normala arbetet har detta år lagts att myndigheterna har ställt ökade krav på kommunikations utrustning samt våra egna krav och önskemål att kraftigt förbättra våra möjligheter att flyga i dåligt väder och då ha den utrustning som krävs avseende navigation och kommunikation. Vår ambition har varit att vi ska kunna flyga under betydligt sämre väderförhållanden än vad som varit möjligt tidigare och att på detta sätt undvika att vi måste ställa in flygningar p g a väderförhållanden.

Arbetet med att genomföra dessa förbättringar påbörjades under slutet av 2017 och det visade sig då att vi var den första DC 3 som planerade att genomföra denna typ av omfattande förändringar. Det fanns ingen erfarenhet att genomföra denna typ av arbete på en DC 3 och vi och vår leverantör har planerat och nu i princip slutfört en installation som är unik för DC 3 och   som många DC 3 operatör har visat stort intresse av studera närmare och genomföra. Vi har nu i princip slutfört en mycket kvalificerat och omfattande förbättring av Daisys navigations- och kommunikationsutrustning och blivit ledande på detta. Detta har vi genomfört med våra tekniker tillsammans med vår leverantör. Beklagligtvis har vi blivit ett par dagar försenade, men vi har genom detta ytterligare förbättrat Daisys förmåga att flyga under dåliga väderförhållanden och, viktigast av allt, ytterligare förbättrat flygsäkerheten.

Vi räknar med att ha Daisy i luften i god tid för de flygningar som kommer efter Peenemünderesan.