Flygande veteraners årsmöte flyttat

Vi har blivit tvungna att flytta föreningens årsmöte på grund av att kallelsen som ingick i juni numret av vår tidning inte nådde alla medlemmar tre veckor innan årsmötet som våra stadgar stipulerar. Orsaken till detta var att distributionen av tidningen fördröjdes av orsaker utanför styrelsens kontroll.

Vi beklagar verkligen det inträffade och styrelsen har för att säkerställa att vi uppfyller kravet i stadgarna beslutet att årsmötet ska senareläggas och genomföras den 10 augusti.

Vi har fått starka önskemål om att det ska vara möjligt att närvara vid mötet på traditionellt sätt. Vi har därför beslutat att genomföra mötet genom att ha en lokal där vi kan rymma upp till 50 personer som kan deltaga enligt givna rekommendationer samt samtidigt erbjuda dem som inte vill kan eller får deltaga i mötet på plats att deltaga genom Suffra och Zoom som planerades för mötet som nu ställs in. Vi väljer denna lösning då vi är av uppfattningen att det för vissa medlemmar på grund av covid-19 och därmed sammanhängande begränsningar och risker gör det omöjligt eller olämpligt att närvara, Rekommendationen är ju också att man ska undvika resor i kollektiv trafik, speciellt om man tillhör en riskgrupp. Dessutom gör den digitala lösningen det möjligt för medlemmar som bor utanför Stockholmsområdet att deltaga i mötet utan att behöva göra en längre resa. Vi återkommer åter med alla detaljer samt var i Stockholmsområdet som vi kommer att hålla mötet.

Formell kallelse till årsmötet den 10 augusti kommer att i god tid skickas ut till medlemmarna med epost för dem som lämnat epost adress och för övriga med ordinarie post. 

Styrelsen uppfattning kvarstår att det är angeläget att avsluta verksamhetsåret 2019 och stänga böckerna och att den nya styrelsen kan börja arbetat med de utmaningar och möjligheter som vi har.

Konsultation med revisionsfirma med mycket stor erfarenhet av att arbeta med ideella föreningar har också bekräftat och de rekommenderar att det är lämpligt för föreningar att söka avsluta förra verksamhetsåret och med den nya styrelsen ta sig an att ta sig an alla de uppgifter som ligger framför föreningen och som ju inte blivit mindre med covid-19 .

Styrelsen 18 juni 2020

Foto: Filip Modrzejewski