DC3 Daisys reparationer leder till ändrade planer

Arbetet med att färdigställa Daisy går vidare och första motorstart genomfördes onsdagen den 1 juli.

Nästa steg är nu att lyfta av vingarna vilket kommer att ske torsdagen den 16 juli. Detta för att göra de reparationer som blev nödvändiga efter incidenten vid vägningen samt att genomföra den kontroll av vingfästena som enligt gällande underhålls plan skulle skett under vintern 2020/21. Det är idag inte helt klart när dessa arbeten blir klara. En bedömning av när dessa arbeten kan vara slutförda kan endast ske efter det att vingarna är avtagna och arbetet som ska genomföras enligt gällande instruktioner har bedömts av certifierad tekniker.

Ambitionen är dock att vi innan säsongen är slut ska kunna genomföra flygningar i Västerås och Stockholmsområdet. Uppdaterad information kommer att finnas på hemsidan och i Facebook. Vi kan dock redan nu konstatera att ingen flygning enligt gällande program kommer att ske i augusti.

OBS notera att vi kommer att fortsätta att genomföra visningar av Daisy på söndagar klockan 13.00 för dem som besöker Västerås Flygmuseum. Vi kommer också att genomföra visningar på onsdag kvällar. Mer om onsdagkvällarnas visningar kommer att finnas på hemsidan och i Facebook.

OBS till onsdagsvisningarna krävs föranmälan till info@flygandeveteraner.se

Foto: Marie Andersson