Daisys vikt

Att det är förenat med risker att spekulera om en en dams vikt är ju tydligen ett faktum. Att Daisy – en så trygg och distingerad 77-åring – skulle säga ifrån så tydligt och markerat var dock inte väntat.

Som vid alla incidenter och oönskade händelser är det en hel serie av små orsaker som samverkar.

Jag kan redogöra för dem mer ingående vid tillfälle, sammanfattningsvis här och nu så rullade flygplanet helt enkelt av de plattformar som Daisy stod så snällt på i cirka tio minuter.

Vi fick våra värden på tomvikt och kontrollerade – lite överambitiöst – att flygplanet stod horisontellt längs tippaxeln och mätte längdaxelns lutning på decimalen när.

Att vi skulle haft parkeringsbromsen i eller stopp på båda sidor om hjulen är ju helt självklart här och nu. Det är ett delat ansvar hos alla som var där, jag hade personligen inte en tanke på det. Vi skulle ju bara släppa ner henne från domkrafterna och läsa av vågarna.

En av orsakerna är helt klart fokuseringen på vikten, den är i sig ointressant och tyvärr fick den alldeles för mycket uppmärksamhet.

Vi var också för många involverade i detta och en välbehövlig paus skulle gjorts efter allt förberedande arbete. För många personer och för mycket kreativitet kan ibland också bli fel.

Gamla fina regler som att alltid ta bort domkraften – oavsett tyngd och tidsperspektiv – är helt klart fortfarande en synnerlig god regel. Att sänka den några decimeter var denna gång inte tillräckligt.

Vi ska kontakta er som gissar närmast av respekt för ert intresse men jag ska aldrig skoja till det om vikter av respekt till Daisy. Förlåt!

Ska vi hitta något bra med detta så är vi en lärande organisation, vi får ytterligare kunskaper och har redan en dialog med Basler om hur reparationen ska gå till. Vi har också en planerad vinginspektion som ska göras denna flygsäsong.

Inspektionen i fråga skall göras var 2000:e flygtimme och kräver att båda vingarna tas bort utanför motorgondolen. Vilket vi nu faktiskt måste göra för att säkerställa strukturen där domkrafterna tagit i.

Tids nog kommer vi i luften. Motorkörning och ytterligare underhåll samt onödig reparation är planerad att ske utomhus nu under juni månad.

Hälsningar
Lars Sveding
Styrelsen Flygande Veteraner

 

Bild: Håkan Lif