Daisy klar för flygning i slutet av september

Arbetet med att reparera de skador som uppstod vid vägningen är nu avklarade och det återstår vissa mindre arbetsuppgifter innan Daisy kan vara klar för flygning. Löper det återstående arbetet enligt plan bör Daisy kunna vara klar för flygning mot slutet av september.

Det blir då aktuellt att checka ut några piloter samt att förhoppningsvis och om vädret tillåter det, genomföra några rundturer i början av oktober. Så snart det blir klart om och när vi kommer att genomföra några flygningar kommer det att tillkännages här på webben och på Facebook.

Med detta besked kan vi tyvärr också konstatera att inga av de flygningar som planerats i augusti och september kommer att genomföras enligt planen.

 

Foto: Lars Sveding