Bild på de nya daisyinstrumenten

Av bilderna nedan framgår de nya instrumenten avseende navigation och kommunikation som monterats i Daisy och som ökar möjligheten att flyga i dåligt väder, möter dagens alla krav samt ökar säkerheten.

Planen är att detta ska beskrivas i september numret av vår tidning och vid flygning eller titt på Daisy kan våra piloter förklara exakt vad dessa kan.