Arbetet med att få dokumenten på plats så att daisy kan flyga

Vi har kontinuerligt informerat om de omfattande arbeten som under vintern och våren genomförts på Daisy. Utöver den normalt mycket omfattande vinteröversynen och service har en komplett uppdatering av navigations- och kommunikations system skett. Dessa arbeten har genomförts för att vi ska kunna uppfylla nya krav avseende kommunikations utrustning samt utrustning för att flyga i dåligt väder. Med andra ord allt för att göra Daisy mindre väderberoende och för att ytterligare förbättra flygsäkerheten.

Arbetet med att genomföra dessa förändringar var mycket omfattande då det ju gällde att montera en ultra modern utrustning i Daisy, tillverkad 1943.

Dessa förändringar innebar också att viss äldre utrustning i Daisy som inte används har demonterats.

Förändringarna har dokumenterats enligt gällande regler, även det ett omfattande arbete där det inte fanns några genvägar och utan stöd av annan erfarenhet av denna typ av genomgripande arbete som gjorts på annan DC 3.

Samma utmaning har också Transportstyrelsen när de nu ska godkänna de genomförda förändringarna samt bekräfta att de förändringar som gjorts i samtlig dokumentation har gjorts enligt gällande regler.

Transportstyrelsen arbetar nu med detta sedan mitten av maj, men kan idag inte ge en exakt tidpunkt när deras granskning är avklarad.

Konsekvensen är att vi idag inte med säkerhet vet när vi kan uppta flygningar. Vi kommer att informera så fort vi fått besked så att vi kan återgå till reseverksamhet enligt gällande program.
Målsättningen är också att, där det är möjligt, genomföra inställda resor vid annat tillfälle.

Idag erhöll vi tillstånd av Transportstyrelsen för att genomföra kontrollflygning samt flygträning av våra piloter.

Vi planerar att inleda kontrollflygningar och träning imorgon fredag den 1 juni.